Historický ústav SAV
 
Mgr. Barbora Mlyneková English version
Mgr. Barbora Mlyneková

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: barbora.mlynekova@savba.sk
WWW:

Pracovná pozícia:
interná doktorandka

Vedecké zameranie:

Šport a spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2021- Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta
Slovenská akadémia vied
Historický ústav
Oddelenie dejín 20. storočia I.

2016-2021 Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta
Odbor: historické vedy

2012-2016 Gymnázium Jána Chalupku, Brezno

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=12741&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia