Historický ústav SAV
 
Bývalí pracovníci English version

Zoznam riaditeľov Historického ústavu SAV

od vzniku* - 30. 09. 1968 PhDr. Ľudovít Holotík, DrSc.
01. 10. 1968 - 14. 01. 1969 Doc. PhDr. Miroslav Kropilák, DrSc.
15. 01. 1969 - 20. 09. 1970 PhDr. Július Mésároš, DrSc.
21. 09. 1970 - 30. 09. 1980 Doc. PhDr. Miroslav Kropilák, DrSc.
01. 10. 1980 - 30. 11. 1981 Prof. PhDr. Samuel Cambel, DrSc - poverený riadením
01. 12. 1981 - 28. 02. 1990 Prof. PhDr. Samuel Cambel, DrSc.
01. 03. 1990 - 30. 06. 1990 PhDr. Dušan Kováč, DrSc. - poverený riadením
01. 07. 1990 - 30. 06. 1998 PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
01. 07. 1998 - 30. 06. 2006 PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.
01. 07. 2006 - trvá PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.

*vo funkcii riaditeľa prešiel pri vzniku Historického ústavu SAV z Historického ústavu SAVU.


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia