Historický ústav SAV
 
Interní doktorandi HÚ SAV English version

Mgr. Patrik Beňuš

Mgr. Erik Koncz

Mgr. Barbora Mlyneková

Mgr. Júlia Čížová
Téma DP: Kontinuity a diskontinuity sociálnych praxí v 70. až 90. rokoch 20. storočia
Školiteľ:

Mgr. Gabriela Smetanová
Téma DP: Autorské koncepcie v európskej architektúre prvej polovice 20. storočia
Školiteľ:

Mgr. Ondrej Šály
Téma DP: Šľachtický rod v ranom novoveku podľa vlastného výberu (majetkové pomery, komunikácia, dvorské prostredie, mecenatúra, každodennosť)
Školiteľ:

Mgr. Jaroslav Valent
Téma DP: Štátne hranice a regióny v strednej Európe v 20. storočí: formovanie, symbolika, interpretácie, legitimizácia
Školiteľ:

Mgr. Denisa Uhliarová
Téma DP: Medzi tradíciou a modernitou: Kmene Bhílov severného Gudžarátu v transformačnom procese modernizácie.
Školiteľ: PhDr. Anna Rácová, CSc.

Mgr. Alžbeta Szomolaiová
Téma DP: Egypt počas prvého decénia vlády Husního Mubáraka, 1981-1991.
Školiteľ: prof., PhDr. Karol R. Sorby, DrSc.

Mgr. Juraj Kalina
Téma
DP: Aktivity západných spravodajských služieb na Slovensku v prvej polovici 50. rokov.
Školiteľ: PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.

Mgr. Martina Benčuríková
Téma DP: Protiteroristické opatrenia počas vlády Helmuta Schmidta
Školiteľka: PhDr. Edita Ivaničková, CSc.

Mgr. Barbora Jakobyová
Téma DP: Postavenie sociálne odkázaných skupín na Slovensku v medzivojnovom období
Školiteľ: PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD.


Doktorandské štúdium - Bližšie informácie ohľadom postgraduálneho štúdia


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia