Historický ústav SAV
 
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková English version
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková Adresa pracoviska:
HÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava 45
Tel.:
+421 02 5930 9230
E-mail:
henrieta.moravcikova@savba.sk
WWW:

Pracovná pozícia:
vedúca vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

Henrieta Moravčíková je vedúcou Oddelenia architektúry na Historickom ústave SAV a profesorkou dejín architektúry na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Venuje sa architektúre 20. a 21. storočia so zameraním na modernú architektúru a architektonické dedičstvo. Je predsedníčkou slovenskej pracovnej skupiny DOCOMOMO and predsedníčka redakčnej rady časopisu Architektúra & Urbanizmus. Publikovala niekoľko monografií, desiatky štúdií a kritík architektúry a pripravila viacero výstav. Viedla množstvo národných výskumných projektov a participovala na viacerých výskumných a vzdelávacích medzinárodných projektoch. Je nositeľkou niekoľkých národných ocenení za výskum a publikačnú činnosť. Jej kniha Architekt Friedrich Weinwurm získala 2015.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

1987 Fakulta architektúry STU, Ing. arch.
1996 Fakulta architektúry STU, Dr.
2006 Fakulta architektúry STU, doc.
2014 Fakulta architektúry STU, prof.

Ocenenia:

2003 Cena Martina Kusého za teoretické dielo v oblasti architektúry
2014 Vedec roka 2014 na STU
2014 Cena Martina Kusého za teoretické dielo v oblasti architektúry
2015 Kryštálové krídlo v kategórii publicistika
2015 International DAM Architectural Book Award

Členstvo v redakčných radách:

Architektúra & Urbanizmus, predsedníčka redakčnej rady
sITA The journal studies in History and Theory of Architecture, členka redakčnej rady
ALFA, členka redakčnej rady

Publikačná činnosť

Vybrané publikácie:

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – SZALAY, Peter – HABERLANDOVÁ, Katarína - PASTOREKOVÁ, Laura – BOČKOVÁ, Monika: Bratislava (un)planned City. Bratislava, Slovart 2020. ISBN 978-80-556-4696-1

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - PASTOREKOVÁ, Laura - LOVRA, Éva. Antal Paloczi and the beginnings of modern urban planning in the Kingdom of Hungary: the example of Bratislava and Novi Sad (1867-1918). In Planning Perspectives. Vol. 35, Iss. 2 (2020), p. 371-381. ISSN 0266-5433

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Friedrich Weinwurm : architect. Bratislava : Slovart, 2014. ISBN 978-80-556-1158-7.

Spätmoderne Slowakei : gebaute Ideologie?. Eds. Adolph Stiller, Henrieta Moravčíková, Salzburg : Müry Salzmann, 2014. ISBN 978-3-99014-096-3.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Monumentality in Slovak architecture of the 1960s and 1970s: authoritarian, national, great and abstract. In The Journal of Architecture. Vol. 14, Iss. 1 (2009), p. 45-65. ISSN 1360-2365

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=1578&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia