Historický ústav SAV
 
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková Slovenska verzia
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková Institutional office:
HÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava 45
Tel.:
+421 02 5930 9230
E-mail:
henrieta.moravcikova@savba.sk
WWW:

Position:
leading senior researcher

Fields of scholarly interest:

Henrieta Moravčíková is head of the Department of Architecture at the Institute of History, Slovak Academy of Sciences and professor of the architecture history at the Faculty of Architecture, Slovak University of Technology in Bratislava. Her field of interest is 20th and 21st century architecture with focus on Modern Movement and architecture heritage. She is chair of the Slovak DOCOMOMO chapter and chair of the editorial board of the journal Architektúra & Urbanizmus. She has published several monographs, tens of studies and critiques on architecture of 20th century and prepared several architecture exhibitions. She leaded number of national reasearch projects and participated in diverse international research and education projects. Her publications and research activities were awarded several national awards. Her book Architect Friedrich Weinwurm was awarded International DAM Architectural Book Award 2015.

Education:

1987 Fakulta architektúry STU, Ing. arch.
1996 Fakulta architektúry STU, Dr.
2006 Fakulta architektúry STU, doc.
2014 Fakulta architektúry STU, prof.

Scholarships and fellowships:

Acknowledgements:

2003 Cena Martina Kusého za teoretické dielo v oblasti architektúry
2014 Vedec roka 2014 na STU
2014 Cena Martina Kusého za teoretické dielo v oblasti architektúry
2015 Kryštálové krídlo v kategórii publicistika
2015 International DAM Architectural Book Award
2021 Gold medal ICMA AWARD

Member of editorial boards:

Architektúra & Urbanizmus, predsedníčka redakčnej rady
sITA The journal studies in History and Theory of Architecture, členka redakčnej rady
ALFA, členka redakčnej rady

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

DOCOMOMO International – členka Správnej rady, členka Medzinárodnej komisie expertov pre Registre (ISC/Registers), členka Medzinárodnej komisie pre urbanizmus a krajinu (ISC/Urbanism&Landscape)
DOCOMOMO Slovensko – predsedníčka národnej pracovnej skupiny
Vedecká rada HÚ SAV – členka
Vedecká a umelecká rada, FAD STU Bratislava – členka
Vedecká a umelecká rada FA ČVUT Praha – členka
Vedecká a umelecká rada FA VUT Brno – členka
Umelecká rada AVU Praha – členka
Umelecká rada VŠVU Bratislava – členka

Publishing Activities

Years 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - BOČKOVÁ, Monika. Bratislava (un)planned city = Bratislava (ne)plánované mesto. Editor: Jana Behulová. First edition. Bratislava : SLOVART, spol. s r. o., 2020. 613 pp. ISBN 978-80-556-4696-1 (APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy. VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy)

ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - KRIŠTEKOVÁ, Laura - LOVRA, Éva. Antal Palóczi and the beginnings of modern urban planning in the Kingdom of Hungary: the example of Bratislava and Novi Sad (1867–1918). In PLAN PERSPECT, 2020, vol. 35, no. 2, p. 371-381. (2019: 0.426 - IF, Q4 - JCR, 0.487 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0266-5433. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/02665433.2020.1730937

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Bratislava (un)planned city: The Impact of 20th Century Urban Planning on the Urban Structure of the Slovak Capital = Bratislava (ne)plánované mesto: vplyv urbanizmu 20. storočia na mestskú štruktúru hlavného mesta Slovenska. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2019, roč. 53, č. 3-4, s. 225-234. (2018: 0.139 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Web of Science, Scopus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Architectural Publications Index (Online)). ISSN 0044-8680. (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy)

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - LOVRA, Éva - KRIŠTEKOVÁ, Laura. The beginnings of modern town planning in the Kingdom of Hungary: the cases of Bratislava and Novi Sad. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 6, s. 977-990. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.6.3 (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy)

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter. The Trade Union House / Istropolis: The Birth and Liquidation of an Innovative Generator of Social Life, Culture, and Education = Dom odborov / Istropolis: Zrod a likvidácia inovatívneho generátora spoločenského života, kultúry a vzdelávania. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2021, vol. 55, no. 3-4, p. 122-145. (2020: 0.193 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Web of Science, Scopus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Architectural Publications Index (Online)). ISSN 0044-8680. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/archandurb.2021.55.3-4.1 (VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993)

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - LOVRA, Éva - KRIŠTEKOVÁ, Laura. Začiatky moderného mestského plánovania v Uhorsku. Prípad Bratislavy a Nového Sadu [The beginnings of modern urban planning in the Kingdom of Hungary using the examples of Bratislava and Novi Sad]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 3, s. 467-480. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.3.4 (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Building High Tatras: dilemma of form Architecture of 1960s and 1970s in the most famous Slovak mountain resort. In Docomomo : International commitee for documentation and conservation of buildigs, sites and neighbourhoods of the modern movement, 2019, journal 60, no. 2, p. 58-64. ISSN 1380-3204.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Friedrich Weinwurm: Slovakia´s nearly forgotten contribution to the European architectural avant-garde. In Docomomo : International commitee for documentation and conservation of buildigs, sites and neighbourhoods of the modern movement, 2018, journal 59, no. 2, p. 39-45. ISSN 1380-3204. (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. APVV 16 0584)

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Haus im Stahlkorsett, Prag = House in a Steel Corset, Prague. In Architektur aktuell : the art of building, 2020, no. 3, p. 76-91. ISSN 0570-6602.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Is there still something behind the Iron Curtain? Documentation and conservation of Modernism in former Eastern Europe. In Docomomo : International commitee for documentation and conservation of buildigs, sites and neighbourhoods of the modern movement, 2018, journal 59, no. 2, p. 4-5. ISSN 1380-3204.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Bratislava, (ne)plánované mesto : poznámky ku skúmaniu a k interpretácii histórie plánovania a výstavby mesta [Bratislava, (un)planned city. Notes on the study and interpretation of the history of city planning and construction]. In ALFA : Architecture Papers of the Faculty of Architecture and Design STU, 2020, č. 1, s. 29-40. ISSN 2729-7640. Dostupné na internete: <https://alfa.stuba.sk/wp-content/uploads/2020/09/01_2020_Morav%C4%8D%C3%ADkov%C3%A1.pdf> (APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter. Architektonické dedičstvo: potenciál, alebo príťaž? = Architectural Heritage: Potential or Burden? In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 6-26. ISBN 978-80-556-4563-6.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Earliest conceptual interventions into the urban form [Najstaršie koncepčné zásahy do výstavby mesta]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 6-15. ISBN 978-80-224-1852-2.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - BOČKOVÁ, Monika. From factory yards to downtown : Zone Chalúpkova [Od továrenského dvora k Downtownu : Zóna Chalúpkova]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 306-335. ISBN 978-80-224-1852-2.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - KRIŠTEKOVÁ, Laura - BOČKOVÁ, Monika. From linear street to complex urban space : Obchodná ulica [Od lineárnej ulice k zložitému mestskému priestoru : Obchodná ulica]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 66-95. ISBN 978-80-224-1852-2.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - BOČKOVÁ, Monika. From periphery to the new city center : Kamenné námestie [Od periférie k novému centru : Kamenné námestie]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 96-133. ISBN 978-80-224-1852-2.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Functionalist planning and construction [Funkcionalistické plánovanie a výstavba]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 28-37. ISBN 978-80-224-1852-2.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Nationally engaged planning [Národne angažované plánovanie]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 38-45. ISBN 978-80-224-1852-2.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Post-war renewal of the city [Povojnová obnova mesta]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 46-53. ISBN 978-80-224-1852-2.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter. Problémy navrhovania a výstavby vo vzťahu k súčasnému slovenskému mestu = Problems of Designing and Construction in Relation to the Contemporary Slovak City. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, s. 6-27. ISBN 978-80-556-3257-5.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - BOČKOVÁ, Monika. The ambiguous ring : inner city ring [Nejednoznačný ring : vnútorný mestský okruh]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 256-305. ISBN 978-80-224-1852-2.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. The culmination of modern planning [Moderné plánovanie vrcholí]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 54-65. ISBN 978-80-224-1852-2.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. The start of modern planning [Začiatky moderného plánovania]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 16-26. ISBN 978-80-224-1852-2.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Od stylu narodowego do modernistycznej architektury : budowanie tozsamosci Republiky Czechoslowackiej = From a national style to modernist architekture. Building the identity of the Czechoslovak Republic. In Architektura niepodległości w Europie Środkowej. - Krakow : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018, s. 228-245. ISBN 978-83-63463-83-0. (APVV 16 0584. VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Ako sa stavalo za prvej republiky alebo praktiky vtedajších developerov. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 266-277. ISBN 978-80-8159-999-6.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Administratívna budova ABW = ABW Administration Building. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 82-87. ISBN 978-80-556-4563-6.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Bytový dom Sasinkova = Sasinkova Street Residences. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 118-123. ISBN 978-80-556-4563-6.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Hľadanie kontextu = The Search for Context. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, s. 4. ISBN 978-80-556-3257-5.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Mestské kúpalisko, Košice = City Swimming Baths, Košice. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, s. 46-51. ISBN 978-80-556-3257-5.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Obnova areálu Múzea Slovenských národných rád = Renovation of the Museum of the Slovak National Councils. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 40-46. ISBN 978-80-556-4563-6.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Obytný súbor Plzenská, Prešov = Residential Complex Plzenská, Prešov. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, s. 88-93. ISBN 978-80-556-3257-5.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Pocta skvelému človekovi, historikovi a kritikovi architektúry: Friedrich Achleitner (1930-2019) = Tribute to the great man, architecture historian and critic: Friedrich Achleitner (1930-2019). In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2019, roč. LIII, č. 1-2, s. 124-125. (2018: 0.139 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Web of Science, Scopus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Architectural Publications Index (Online)). ISSN 0044-8680.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Rodinný dom T, Stará Ľubovňa = Family House T, Stará Ľubovňa. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, S. 106-111. ISBN 978-80-556-3257-5.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Rozhľadňa Alexandra Filipíka = Alexander Filipík Lookout Tower. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 154-159. ISBN 978-80-556-4563-6.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Útočisko v pamiatkach = Monumental Safe Havens. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 4-5. ISBN 978-80-556-4563-6.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter. (Un)Planned City = (Ne)plánované mesto. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2020, roč. 54, č. 1-2, s. 2-6. (2019: 0.131 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Web of Science, Scopus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Architectural Publications Index (Online)). ISSN 0044-8680.

SZALAY, Peter - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. The Heritage of Postwar Modernism: Engaged Research = Dedičstvo povojnového modernizmu: Angažovaný výskum. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2021, vol. 55, no. 3-4, p. 120-121. (2020: 0.193 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Web of Science, Scopus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Architectural Publications Index (Online)). ISSN 0044-8680.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=1578&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia