Historický ústav SAV
 
Mgr. Jaroslav Valent English version
Mgr. Jaroslav Valent

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: jaroslav.valent@savba.sk
WWW:

Pracovná pozícia:
interný doktorand

Vedecké zameranie:

Štátne hranice a regióny v strednej Európe v 20. storočí: formovanie, symbolika, interpretácie, legitimizácia.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Študijné pobyty:

Ocenenia:

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=11935&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia