Historický ústav SAV
 
Mgr. Júlia Čížová English version
 

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: julia.cizova@savba.sk
WWW:

Pracovná pozícia:
interný doktorand

Vedecké zameranie:

Venuje sa súčasným dejinám so zameraním na dejiny environmentalizmu, intelektuálne dejiny a kultúrnu opozíciu v období socializmu.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2015 – 2020: Filozofická fakulta Univerzity Komenského – učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie

Študijné pobyty:

Národný štipendijný program: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky. Dvojmesačný výskumný pobyt, 2022.

Štipendiá na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže: mesačné kurzy maďarského jazyka na ELTE v Budapešti (2019), Segedínskej univerzite (2020), Debrecínskej univerzite (2021).

Štipendium Ernsta Macha v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko: Rakúska akadémia vied. Trojmesačný výskumný pobyt, 2020.

Ocenenia:

2020: Cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu.

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

ČÍŽOVÁ, Júlia - HOLEC, Roman. 1918 and the Habsburg Monarchy as Reflected in Slovak Historiography. In Historical Studies on Central Europe. - Eötvös Loránd University, 2021, vol. 1, no. 2, pp. 206–229. ISSN 2786-0930. Dostupné na: https://doi.org/10.47074/HSCE.2021-2.08 (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

ČÍŽOVÁ, Júlia. Ochranárstvo a environmentálne iniciatívy v Československu do roku 1989 [Conservationist Movement and Environmental Initiatives in the Czechoslovak Socialist Republic up to 1989]. In Česko-slovenská historická ročenka 2019-2020. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Slovensko-česká/Česko-slovenská komisia historikov vo vydavateľstve VEDA, 2020, s. 169-182. ISBN 978-80-224-1878-2.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

ČÍŽOVÁ, Júlia. Keď Briti pili rádioaktívny čaj o piatej. In HistoryWeb, 2021, 28.6., s.1-7. ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ked-briti-pili-radioaktivny-caj-o-piatej>

ČÍŽOVÁ, Júlia. Ochranár po boku Alžbety II. : princ Philip a jeho vášeň pre prírodu. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 5, s. 34-37. ISSN 1335-6550.

ČÍŽOVÁ, Júlia. "Rozkážeme vetru, dažďu!" : životné prostredie a environmentálne hnutie v ZSSR. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 12, s. 30-37. ISSN 1335-6550.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

ČÍŽOVÁ, Júlia. HOMZA, Martin – MIKOVÁ, Mária – NOVOTNÝ, Milan (eds.). Študentský prológ k Nežnej revolúcii: Bratislava 16. november 1989. Budmerice: Slovenské dejiny, o.z., 2019, 131 s. ISBN 978-80-89929-21-4. In Historický zborník, 2021, roč. 31, č. 1, s. 239-241. ISSN 1335-8723. Recenzia na: Študentský prológ k Nežnej revolúcii: Bratislava 16. november 1989 / Eds. Martin Homza, Mária Miková, Milan Novotný. - Budmerice : Slovenské dejiny, o.z, 2019. - ISBN 978-80-89929-21-4.

ČÍŽOVÁ, Júlia. Strácame Zem je príbehom dlho predpovedanej katastrofy. In HistoryWeb, 2021, 27.4., s. 1-6. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Strácame Zem / Nathaniel Rich. - Bratislava : Hadart Publishing, 2020. - ISBN 9788099941244. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/stracame-zem-je-pribehom-dlho-predpovedanej-katastrofy>

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=12278&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia