Historický ústav SAV
 
Knižné vydania - Monografie, Zborníky English version

Rok 2019

Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest

Zostavovatelia: Michal Bada, Diana Duchoňová ; recenzenti: Ján Lukačka, Tünde Lengyelová. Bratislava : Vydavateľstvo Igor-Iliť - RádioPrint, 2019. 555 s. ISBN 978-80-89867-05-9

DRÁBIK, Jakub. Fašizmus DRÁBIK, Jakub

Fašizmus.

Recenzenti: Miloslav Szabó, Ivan Kamenec, Tomáš Nociar. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Premedia, 2019. 643 s. ISBN 978-80-8159-781-7.

DUCHOŇOVÁ, Diana - LENGYELOVÁ, Tünde. - Die Frühneuzeitliche Adelsküche im Königreich Ungarn : Küchenorganisation, Speisen und Getränke. DUCHOŇOVÁ, Diana - LENGYELOVÁ, Tünde

Die Frühneuzeitliche Adelsküche im Königreich Ungarn : Küchenorganisation, Speisen und Getränke.

Recenzenti: Peter Kónya, Viliam Čičaj. Stuttgart : ibidem Verlag, 2019. 343 s. ISBN 13:978-3-8382-1250-0

KAMENEC, Ivan - MICHELA, Miroslav. Rozhovor s dejinami : Ivan Kamenec o cestách slovenskej histórie s Miroslavom Michelom. KAMENEC, Ivan - MICHELA, Miroslav

Rozhovor s dejinami : Ivan Kamenec o cestách slovenskej histórie s Miroslavom Michelom.

Zodpovední redaktori: Jozef Hyrja, Jakub Drábik. 1. vydanie. Bratislava : HADART Publishing, 2019. 156 s. LÉGO, 1. zv. ISBN 978-80-99941-00-8

Die Slowakei und die europäische Integration Die Slowakei und die europäische Integration.

Heraugeber: Miroslav Londák, Slavomír Michálek, Peter Weiss ; recenzenten: Svetozár Krno, Zdeněk Jirásek, Juraj Sipko. Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : Peter Lang : VEDA, Publishing House, 2019. 392 s. ISBN 978-80-224--1722-8

HOMOĽA, Tomáš: Na vzostupe moci : zahraničná politika Mateja Korvína v stredoeurópskom priestore v rokoch 1458-1471 HOMOĽA, Tomáš

Na vzostupe moci : zahraničná politika Mateja Korvína v stredoeurópskom priestore v rokoch 1458-1471

Recenzenti: Antonín Kalous, Vladimír Segeš. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 192 s. ISBN 978-80-224-1736-5

Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory. Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory.

Hlavný redaktor: Peter Szalay, editor Henrieta Moravčíková. Bratislava : Historický ústav SAV. Vydavateľ do 30. 5. 2018 : Ústav stavebníctva a architektúry SAV. Štvrťročník. ISSN 0044-8680.

KŠIŇAN, Michal: L´homme qui parlatt avec les étoiles : Milan Rastislav Štefánik, héros franco-slovaque de la Grande Guerre. KŠIŇAN, Michal

L´homme qui parlatt avec les étoiles : Milan Rastislav Štefánik, héros franco-slovaque de la Grande Guerre.

Peer-review: Étienne Boisserie, Bohumila Ferenčuhová. Paris : Eur´orbem, 2019. 344 s. Collection Histoire(s). ISBN 979-10-96982-08-0. ISSN 2558-0701

HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - ROGUĽOVÁ, Jaroslava - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal. - Kronika Slovenského štátu 1939-1941. HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - ROGUĽOVÁ, Jaroslava - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal.

Kronika Slovenského štátu 1939-1941.

Recenzenti: Peter Mičko, Ivan Jakubec. Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV Bratislava : Vojenský historický ústav v Bratislave. 271 s. ISBN 978-80-7451-754-9.

Česko-slovenská historická ročenka 2017-2018 Česko-slovenská historická ročenka 2017-2018
Živena : 150 rokov Spolku slovenských žien. Živena : 150 rokov Spolku slovenských žien.

Zostavila Daniela Kodajová ; recenzenti: Dana Hučková, Elena Mannová. Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2019. 303 s. ISBN 978-80-556-4149-2.

Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften.

53(2019)

Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften.

 52 (2018)

HOLEC, Roman: Bratislavskí Habsburgovci HOLEC, Roman.

Bratislavskí Habsburgovci.

Recenzenti: Peter Švorc, Ľudovít Hallon. Bratislava : Marenčin PT, 2019. 252 s.

Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru

Publikáciu zostavil: Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Marián Manák. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 632 s. ISBN 978-80-224-1733-4

Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja

Zostavili: Diana Duchoňová, Tünde Lengyelová ; recenzenti: Jozef Baďurík, Peter Kónya. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. 320 s. ISBN 978-80-224-1708-2

GAUČÍK, Štefan: Mestské múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868-1918) : In memoriam József Könyöki GAUČÍK, Štefan.

Mestské múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868-1918) : In memoriam József Könyöki

Recenzenti Peter Buday, Daniel Hupko, Elena Mannová. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 212 s. ISBN 978-80-224-1707-5.

MICHÁLEK, Slavomír - ŠTEFANSKÝ, Michal: Age of Fear : The Cold War and its Influence on Czechoslovakia 1945-1968. MICHÁLEK, Slavomír - ŠTEFANSKÝ, Michal.

Age of Fear : The Cold War and its Influence on Czechoslovakia 1945-1968.

Reviewers: Zuzana Poláčková, Juraj Marušiak. Stuttgart : ibidem Verlag, 2019. 400 s. ISBN 978-3-8382-1285-2.

MANNOVÁ, Elena: Minulosť ako supermarket ? : spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska MANNOVÁ, Elena.

Minulosť ako supermarket ? : spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska

Recenzenti: Dušan Škvarna, Gabriela Dudeková Kováčová, Ilona L. Juhász. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 463 s. Edícia Slovenská historiografia. ISBN 978-80-224-1706-8.

ZÜCKERT, Martin - SCHVARC, Michal - FIAMOVÁ, Martina: Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45 : Verlauf, Kontexte, Folgen. ZÜCKERT, Martin - SCHVARC, Michal - FIAMOVÁ, Martina

Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45 : Verlauf, Kontexte, Folgen.

München : Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. 341 s. Veröffentlichhungen des Collegium Carolinum, 139. ISBN 978-3-525-31075-5. ISSN 0530-9794.

HALLON, Ľudovít - PACH, Ladislav - ŠKULTÉTY, Štefan - UHER, Michal - MILATA, Viktor: Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : história sklárskeho priemyslu a smaltov na Slovensku. 2/1. HALLON, Ľudovít - PACH, Ladislav - ŠKULTÉTY, Štefan - UHER, Michal - MILATA, Viktor

Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : história sklárskeho priemyslu a smaltov na Slovensku. 2/1.

Posúdili: Miroslav Sabol. Bratislava : SPEKTRUM STU, 2018. 93 s. ISBN 978-80-227-4842-1.

POLOVKOVÁ, Sandra - JURČIŠINOVÁ, Kristína - PAVČÍK, Filip: Stretnutie tých, čo prežili ŠOA. POLOVKOVÁ, Sandra - JURČIŠINOVÁ, Kristína - PAVČÍK, Filip.

Stretnutie tých, čo prežili ŠOA.

Zodpovední redaktori: Sandra Polovková, Filip Pavčík. 1. Bratislava : Post Bellum, 2018. 280 s. ISBN 978-80-973262-03.

International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 83. 2014. International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 83. 2014.

Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková ... [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2019. 405 s. ISBN 978-3-11-057731-0. ISSN 0074-2015.


Knižné vydania - Monografie, Zborníky

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2019 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia