Historický ústav SAV
 
Knižné vydania - Monografie, Zborníky English version

Rok 2019

Rok 1989 v nemecko-česko-slovenskom kontexte Rok 1989 v nemecko-česko-slovenskom kontexte

Editori: Edita Ivaničková, Miloš Řezník, Volker Zimmermann ; recenzenti: Marína Zavacká, Eduard Nižňanský. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV pre Slovensko-nemeckú a Česko-nemeckú komisiu historikov, 2019. 188 s. ISBN 978-80-224-1783-9

Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku

Editori: Peter Bystrický, Pavol Hudáček ; recenzenti: Daniela Dvořáková, Rastislav Kožiak. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019. ISBN 978-80-224-1787-7

KÁZMEROVÁ, Ľubica - Príbeh učiteľa : Jozef Sivák v školských službách 1918-1944 KÁZMEROVÁ, Ľubica

Príbeh učiteľa : Jozef Sivák v školských službách 1918-1944

Recenzenti: Milan Katuninec, Adriana Kičková. Preklad do angličtiny: Matej Hanula. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019. 112 s. ISBN 978-80-224-1749-5

MICHÁLEK, Slavomír - Milan Rastislav Štefánik and Those Who Followed Him MICHÁLEK, Slavomír

Milan Rastislav Štefánik and Those Who Followed Him

Recenzenti: Zuzana Polačková, Ján Danek. Berlin ; Bratislava : Peter Lang : VEDA, Publishing House, 2019. 309 s. Spectrum Slovakia Series, Vol. 23. ISBN 978-3-631-80316-5. ISSN 2195-1845

DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela - Človek vo vojne : stratégie prežitia a sociálne dôsledky prvej svetovej vojny na Slovensku DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela

Človek vo vojne : stratégie prežitia a sociálne dôsledky prvej svetovej vojny na Slovensku

Recenzenti: Roman Holec, Elena Mannová. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019. 328 s. ISBN 978-80-224-1786-0

MACHO, Peter - Milan Rastislav Štefánik ako symbol MACHO, Peter

Milan Rastislav Štefánik ako symbol

Recenzenti: Elena Mannová, Alica Kurhajcová. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019. 282 s. ISBN 978-80-224-1785-3

Tábor smrti Sobibor : dejiny a odkaz. Tábor smrti Sobibor : dejiny a odkaz.

Editori: Ján Hlavinka, Peter Salner ; recenzenti: Blanka Soukupová, Ivan Kamenec. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV; Dokumentačné stredisko holokaustu; Marenčin PT, spol. s r.o., 2019. 256 s. Etnologické štúdie, 41. ISBN 978-80-569-0449-7

Čecho/slovakismus. Čecho/slovakismus.

Eds.: Adam Hudek, Michal Kopeček, Jan Mervart ; lektorovali: Michal Stehlík, Roman Holec. Praha : vyd. NLN : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019. 478 s. ISBN 978-80-7422-679-3.

Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů : Československo a Německo v letech 1933 až 1989. Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů : Československo a Německo v letech 1933 až 1989.

Eds.: Detlef Brandes, Edita Ivaničková, Jiří Pešek. Praha : Masarykův ústav : Archiv AV ČR, 2019. 326 s. Česko-německá komise historiků. Nová řada, 2. ISBN 978-80-88304-04-3.

HOLEC, Roman: Andrej Hlinka. Otec národa? HOLEC, Roman.

Andrej Hlinka. Otec národa?

Recenzenti: Ľudovít Halon, Ivan Kamenec. Bratislava : Marenčin PT, 2019. 318 s. ISBN 978-80-569-0440-4

DEMMEL, József: A kettős identitás ára : A békéscsabai Szeberényi Gusztáv és a nemzetiségi kérdés a 19. századi evangélikus egyházban. DEMMEL, József.

A kettős identitás ára : A békéscsabai Szeberényi Gusztáv és a nemzetiségi kérdés a 19. századi evangélikus egyházban.

Lektorálta: Kertész Botond, Kiss Gy. Csaba. Békéscsaba : Magyarországi Szlovákok kutatóintézete, 2019. 163 s. KOR/RIDOR KÖNYVEK, I. ISBN 978-615-5330-02-5.

Vojnová Bratislava : 1939-1945 Vojnová Bratislava : 1939-1945.

Ed. Peter Szalay ; recenzenti: Henrieta Moravčíková, Miroslav Hrdina. Bratislava : Marenčin PT, 2019. 335 s. ISBN 978-80-569-0131-1

ŠIMEČKA, Martin Milan - POSCH, Martin - BOHUŠ, Michal. - Všetko malo byť inak : Slovensko po roku 1945. Metodická príručka. ŠIMEČKA, Martin Milan - POSCH, Martin - BOHUŠ, Michal.

Všetko malo byť inak : Slovensko po roku 1945. Metodická príručka. Otázky, zadania, tipy na pátranie a premýšľanie.

1. vydanie. Zvolen : Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica, 2019. 114 s. ISBN 978-80-972962-4-7.

ŠIMEČKA, Martin Milan - POSCH, Martin - BOHUŠ, Michal. - Všetko malo byť inak : Slovensko po roku 1945. ŠIMEČKA, Martin Milan - POSCH, Martin - BOHUŠ, Michal.

Všetko malo byť inak : Slovensko po roku 1945.

Recenzenti: Michal Rehúš, Jakub Drábik. Bratislava : Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica, 2019. 218 s. ISBN 978-80-972962-3-0.

Alexander Bachnár - Mojich sto rokov Alexander Bachnár.

Mojich sto rokov.

Editori: Soňa Gyarfášová, Ján Hlavinka, Stanislav Mičev, Alexandra Tóthová Bachnárová. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2019. 247 s. ISBN 978-80-89514-67-0.

KŠIŇAN, Michal. Milan Rastislav Štefánik. KŠIŇAN, Michal.

Milan Rastislav Štefánik.

The book includes 25 remoble facsimiles of valuable historical documents. Bratislava : Lindeni. Albatros Media Slovakia, 2019. 63 s. ISBN 978-80-566-1015-2.

KŠIŇAN, Michal. Milan Rastislav Štefánik. KŠIŇAN, Michal.

Milan Rastislav Štefánik.

Le livre contient 25 reproductions de documnets historiques originaux inestimables. Bratislava : Lindeni. Albatros Media Slovakia, 2019. 63 s. ISBN 978-80-566-1016-6.

KŠIŇAN, Michal. Milan Rastislav Štefánik. KŠIŇAN, Michal.

Milan Rastislav Štefánik.

Das Buch enthält 25 ausgesuchte Kopien wertvoller historischer Dokumente. Bratislava : Lindeni. Albatros Media Slovakia, 2019. 63 s. ISBN 978-80-566-1017-6.

KŠIŇAN, Michal. Milan Rastislav Štefánik. KŠIŇAN, Michal.

Milan Rastislav Štefánik.

Kniha obsahuje 25 vyberateľných kópií vzácnych historických dokumentov. 2. vydanie. Bratislava : Lindeni. Albatros Media Slovakia, 2019. 63 s. ISBN 978-80-566-1014-5.

Alexander Dubček : The Symbol of Spring. Alexander Dubček : The Symbol of Spring.

Editors: Miroslav Londák, Slavomír Michálek. Berlin ; Bratislava : Peter Lang : Slovak Academy of Sciences, 2019. 556 s. ISBN 978-80-224-1719-8. ISSN 2195-1845

DVOŘÁKOVÁ, Daniela - DVOŘÁK, Pavel. Stopy dávnej minulosti 10 : nenapísaná kniha (o láske, práci a histórii). DVOŘÁKOVÁ, Daniela - DVOŘÁK, Pavel.

Stopy dávnej minulosti 10 : nenapísaná kniha (o láske, práci a histórii).

Recenzenti: Miriam Hlavačková, Žofia Lysá. 1.vydanie. Budmerice : Vydavateľstvo RAK, 2019. 246 s. ISBN 978-80-85501-73-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Barbara Celjska. Črna kraljica : (1392-1451). življenska zgodba ogrske, rimsko-nemške in češke kraljice. DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Barbara Celjska. Črna kraljica : (1392-1451). življenska zgodba ogrske, rimsko-nemške in češke kraljice.

Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba, 2019. 326 s. ISBN 978-961-278--428-7.

Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest

Zostavovatelia: Michal Bada, Diana Duchoňová ; recenzenti: Ján Lukačka, Tünde Lengyelová. Bratislava : Vydavateľstvo Igor-Iliť - RádioPrint, 2019. 555 s. ISBN 978-80-89867-05-9

DRÁBIK, Jakub. Fašizmus DRÁBIK, Jakub

Fašizmus.

Recenzenti: Miloslav Szabó, Ivan Kamenec, Tomáš Nociar. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Premedia, 2019. 643 s. ISBN 978-80-8159-781-7.

DUCHOŇOVÁ, Diana - LENGYELOVÁ, Tünde. - Die Frühneuzeitliche Adelsküche im Königreich Ungarn : Küchenorganisation, Speisen und Getränke. DUCHOŇOVÁ, Diana - LENGYELOVÁ, Tünde

Die Frühneuzeitliche Adelsküche im Königreich Ungarn : Küchenorganisation, Speisen und Getränke.

Recenzenti: Peter Kónya, Viliam Čičaj. Stuttgart : ibidem Verlag, 2019. 343 s. ISBN 13:978-3-8382-1250-0

KAMENEC, Ivan - MICHELA, Miroslav. Rozhovor s dejinami : Ivan Kamenec o cestách slovenskej histórie s Miroslavom Michelom. KAMENEC, Ivan - MICHELA, Miroslav

Rozhovor s dejinami : Ivan Kamenec o cestách slovenskej histórie s Miroslavom Michelom.

Zodpovední redaktori: Jozef Hyrja, Jakub Drábik. 1. vydanie. Bratislava : HADART Publishing, 2019. 156 s. LÉGO, 1. zv. ISBN 978-80-99941-00-8

Die Slowakei und die europäische Integration Die Slowakei und die europäische Integration.

Heraugeber: Miroslav Londák, Slavomír Michálek, Peter Weiss ; recenzenten: Svetozár Krno, Zdeněk Jirásek, Juraj Sipko. Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : Peter Lang : VEDA, Publishing House, 2019. 392 s. ISBN 978-80-224--1722-8

HOMOĽA, Tomáš: Na vzostupe moci : zahraničná politika Mateja Korvína v stredoeurópskom priestore v rokoch 1458-1471 HOMOĽA, Tomáš

Na vzostupe moci : zahraničná politika Mateja Korvína v stredoeurópskom priestore v rokoch 1458-1471

Recenzenti: Antonín Kalous, Vladimír Segeš. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 192 s. ISBN 978-80-224-1736-5

Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory. Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory.

Hlavný redaktor: Peter Szalay, editor Henrieta Moravčíková. Bratislava : Historický ústav SAV. Vydavateľ do 30. 5. 2018 : Ústav stavebníctva a architektúry SAV. Štvrťročník. ISSN 0044-8680.

KŠIŇAN, Michal: L´homme qui parlatt avec les étoiles : Milan Rastislav Štefánik, héros franco-slovaque de la Grande Guerre. KŠIŇAN, Michal

L´homme qui parlatt avec les étoiles : Milan Rastislav Štefánik, héros franco-slovaque de la Grande Guerre.

Peer-review: Étienne Boisserie, Bohumila Ferenčuhová. Paris : Eur´orbem, 2019. 344 s. Collection Histoire(s). ISBN 979-10-96982-08-0. ISSN 2558-0701

HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - ROGUĽOVÁ, Jaroslava - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal. - Kronika Slovenského štátu 1939-1941. HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - ROGUĽOVÁ, Jaroslava - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal.

Kronika Slovenského štátu 1939-1941.

Recenzenti: Peter Mičko, Ivan Jakubec. Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV Bratislava : Vojenský historický ústav v Bratislave. 271 s. ISBN 978-80-7451-754-9.

Česko-slovenská historická ročenka 2017-2018 Česko-slovenská historická ročenka 2017-2018
Živena : 150 rokov Spolku slovenských žien. Živena : 150 rokov Spolku slovenských žien.

Zostavila Daniela Kodajová ; recenzenti: Dana Hučková, Elena Mannová. Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2019. 303 s. ISBN 978-80-556-4149-2.

Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften.

53(2019)

Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften.

 52 (2018)

HOLEC, Roman: Bratislavskí Habsburgovci HOLEC, Roman.

Bratislavskí Habsburgovci.

Recenzenti: Peter Švorc, Ľudovít Hallon. Bratislava : Marenčin PT, 2019. 252 s.

Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru

Publikáciu zostavil: Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Marián Manák. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 632 s. ISBN 978-80-224-1733-4

Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja

Zostavili: Diana Duchoňová, Tünde Lengyelová ; recenzenti: Jozef Baďurík, Peter Kónya. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. 320 s. ISBN 978-80-224-1708-2

GAUČÍK, Štefan: Mestské múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868-1918) : In memoriam József Könyöki GAUČÍK, Štefan.

Mestské múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868-1918) : In memoriam József Könyöki

Recenzenti Peter Buday, Daniel Hupko, Elena Mannová. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 212 s. ISBN 978-80-224-1707-5.

MICHÁLEK, Slavomír - ŠTEFANSKÝ, Michal: Age of Fear : The Cold War and its Influence on Czechoslovakia 1945-1968. MICHÁLEK, Slavomír - ŠTEFANSKÝ, Michal.

Age of Fear : The Cold War and its Influence on Czechoslovakia 1945-1968.

Reviewers: Zuzana Poláčková, Juraj Marušiak. Stuttgart : ibidem Verlag, 2019. 400 s. ISBN 978-3-8382-1285-2.

MANNOVÁ, Elena: Minulosť ako supermarket ? : spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska MANNOVÁ, Elena.

Minulosť ako supermarket ? : spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska

Recenzenti: Dušan Škvarna, Gabriela Dudeková Kováčová, Ilona L. Juhász. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 463 s. Edícia Slovenská historiografia. ISBN 978-80-224-1706-8.

ZÜCKERT, Martin - SCHVARC, Michal - FIAMOVÁ, Martina: Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45 : Verlauf, Kontexte, Folgen. ZÜCKERT, Martin - SCHVARC, Michal - FIAMOVÁ, Martina

Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45 : Verlauf, Kontexte, Folgen.

München : Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. 341 s. Veröffentlichhungen des Collegium Carolinum, 139. ISBN 978-3-525-31075-5. ISSN 0530-9794.

POLOVKOVÁ, Sandra - JURČIŠINOVÁ, Kristína - PAVČÍK, Filip: Stretnutie tých, čo prežili ŠOA. POLOVKOVÁ, Sandra - JURČIŠINOVÁ, Kristína - PAVČÍK, Filip.

Stretnutie tých, čo prežili ŠOA.

Zodpovední redaktori: Sandra Polovková, Filip Pavčík. 1. Bratislava : Post Bellum, 2018. 280 s. ISBN 978-80-973262-03.

International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 83. 2014. International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 83. 2014.

Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková ... [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2019. 405 s. ISBN 978-3-11-057731-0. ISSN 0074-2015.


Knižné vydania - Monografie, Zborníky

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia