Historický ústav SAV
 
Knižné vydania - Monografie, Zborníky English version

Rok 2022

International bibliography of historical sciences. Vol. 86. 2017. International bibliography of historical sciences. Vol. 86. 2017.

Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Veronika Pauková ... [et al.]. München : De Gruyter Saur, 2022. 407 s. ISBN 978-3-11-066458-4. ISSN 0074-2015

Rok 1919 a Slovensko : sondy do kľúčových udalostí, inštitúcií, orgánov a osobností. Rok 1919 a Slovensko : sondy do kľúčových udalostí, inštitúcií, orgánov a osobností.

Zostavovateľ: Lukáš Krajčír ; vedecký redaktor: Peter Mulík, recenzenti: Pavol Parenička, Marcel Martinkovič. Martin : Matica slovenská, 2021. 246 s. ISBN 978-80-8128-273-7

Czechoslovakism. Czechoslovakism.

Edited by Adam Hudek, Michal Kopeček, Jan Mervart. Abingdon ; New York : Routledge, 2022. 490 pp. (Routledge Histories of Central and Eastern Europe). ISBN 978-1-032-07072-8

Rulership in Medieval East Central Europe : Power, Ritual and Legitimacy in Bohemia, Hungary and Poland. Rulership in Medieval East Central Europe : Power, Ritual and Legitimacy in Bohemia, Hungary and Poland.

Edited by Grischa Vercamer, Dušan Zupka. Leiden ; Boston : BRILL, 2022. 445 pp. (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages 450-1450, 78). ISBN 978-90-04-49980-5

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína: Gizi Fleischmannová : návrat nežiaduci. MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína.

Gizi Fleischmannová : návrat nežiaduci.

Recenzenti: Jozef Leikert, Peter Salner. Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : Marenčin PT, 2022. 213 s. ISBN 978-80-569-0927-0


Knižné vydania - Monografie, Zborníky

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia