Historický ústav SAV
 
Mgr. Peter Szalay, PhD. English version
Mgr. Peter Szalay, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava 45
Tel.:
+421 02 5930 9296
E-mail:
peter.szalay@savba.sk
WWW:

Pracovná pozícia:
vedúca vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Študijné pobyty (dlhšie ako jeden mesiac):

Ocenenia:

Členstvo v redakčných radách:

Členstvo v komisiách:

Publikačná činnosť


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2018 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia