Historický ústav SAV
 
Petra Hudek, PhD. English version
Petra Hudek, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: petra.hudek@savba.sk
WWW:

Pracovná pozícia:
vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

Kultúrno-politické dejiny neskorého socializmu a post-socializmu.
Verejné priestory a inštrumentalizácia dejín v politickej praxi 80. a 90. rokov v Československu a Slovenskej republike.
Politická symbolika v pomníkovej tvorbe – 1945 až súčasnosť.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2013–2020: Historický Ústav SAV Bratislava & Národný Inštitút jazykov a východných civilizácií (INALCO), Paríž, Doktorát pod dvojím vedením
2010-2012: Univerzita Paris IV-Sorbonne, Francúzsko, odbor Medzikultúrna komunikácia a muzeológia (CIMER), špecializácia: východná Európa a Balkán, (magisterský diplom)
2005-2009: Univerzita Rennes II, Francúzsko, špecializácia: Ruské a Východoeurópske štúdiá (diplom bakalár)

Študijné pobyty:

2018 - Institute of East European History, Viedeň, Rakúsko, Ernst Mach-Stipendien Austria
2017 - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha, Česká republika, štipendium medzinárodného višegrádskeho fond
2017 - Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC), Paríž, Francúzsko, mesačná výskumná stáž
2015 - Univerzita Ochridského, Sofia, Bulharsko, Štipendium na základe bilaterálnej dohody
2014 - Letní škola „Embracing the city“, Sixth International Social Science School in Ukraine, Lviv
2013 - Ocenenie francúzske vlády, 3 semestrálne vedecké štipendium francúzskej vlády
2012 - Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES), Praha
2012 - Múzeum socialistického umenia, (ICOM Bulharsko – International Council of Museums), Sofia, Bulharsko, pracovná stáž
2010 - Charkovská Štátna Univerzita, semestrálny pobyt
2008 - Univerzita Minsk, semestrálny pobyt, Minsk, Bielorusko

Členstvo v redakčných radách:

členka redakčnej rady časopisu Forum Historiae

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ŠVARDOVÁ, Petra. Ulice a námestia československého mesta v auguste 1968 [The Streets and Squares of Czechoslovak Cities in August 1968]. In střed | centre : časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století, 2021, roč. 13, č. 2, s. 64-84. ISSN 1803-9243.

ŠVARDOVÁ Petra. Pamätníky Červenej armády v Československu. Premena verejného priestoru po roku 1945. In: Milena Bartlová a kol., Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity, VŠUP: Praha 2017, s. 148–158.

ŠVARDOVÁ Petra. Soviet Monuments between the ‘Soviet’ Past and ‘European’ Present in Post-Communist Public Space. In: Quadrivium [Online version], 4. avril 2016, http://quadrivium.org.ua/index.php/petra-svardova/?lang=en

ŠVARDOVÁ Petra. O Panelákoch bez ľudí. Dejiny československých sídlisk, In: A2 – kulturní čtrnáctideník, 05/2018. Online https://www.advojka.cz/archiv/2018/5/o-panelakoch-bez-lu

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=12726&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia