Historický ústav SAV
 
Zápisnice vedeckej rady HÚ SAV

Rok 2018

  • Zápisnica z rokovania Vedeckej rady HÚ SAV, v. v. i., per rollam č. 2018/2 zo dňa 20. 7. 2018 - Verzia WORD | PDF | ZIPDo Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2018 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia