Historický ústav SAV
 
Milena Sokolová, PhD. Slovenská verzia
  Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: milena.sokolova@savba.sk

WWW:

Position:
junior researcher

Fields of scholarly interest:

political and ecclesiastical development of Slovakia in the 20th century

Publishing activity

Years 2016 - 2021

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

SOKOLOVÁ, Milena. Cirkevno-politické otázky Slovenska v kontexte budovania samostatného štátu po roku 1993. In PEKNÍK, Miroslav et al. Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 : II. časť. - Bratislava : Veda, 2016, s. 441-469. ISBN 978-80-224-1516-3.

SOKOLOVÁ, Milena. The Role of Church and Religion in the Social Development of Slovakia after 1993. In Slovakia : A European Story. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2016, s. 204-220. ISBN 978-80-224-1522-4.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

SOKOLOVÁ, Milena. Církevně-náboženský segment společenského vývoje na Slovensku po roce 1993 [Church-religious segment of social development in Slovakia after 1993]. In Slovensko - evropský příběh. - Praha : Academia, 2018, s. 195-211. ISBN 978-80-200-2882-2.

SOKOLOVÁ, Milena. Kirchlich-religiöses Segment der gesellschaftlichen Entwicklung in der Slowakei nach 1993. In Die Slowakei und die europäische Integration. - Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien ; Bratislava : Peter Lang : VEDA, Publishing House, 2019, s. 226-246. ISBN 978-80-224-1722-8. ISSN 2195-1845. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=11302&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia