Knižnica Historického ústavu SAV

Knižnica Historického ústavu SAV - ako súčasť jednotnej informačnej siete SAV - svojimi rozsiahlymi informačnými fondami, knihovníckymi, bibliografickými, dokumentačnými a ďalšími informačnými službami pomáha plniť vedeckovýskumné, odborné a súčasne vedecko-výchovné úlohy ústavu.

Pozostáva z troch zložiek:

Ústavná knižnica zhromažďuje a sprístupňuje informačné pramene v súlade s vedným zameraním ústavu, ako aj z príbuzných a pomocných vedných disciplín, ďalej encyklopedickú a slovníkovú literatúru, bibliografické a dokumentačné materiály a iné špeciálne informačné zdroje.

Získané informačné zdroje a materiály sa v rámci dokumentácie odborne spracúvajú:

Ostatné služby a činnosti