Pracovníci HÚ SAV

V súčasnosti má Historický ústav SAV v rôznej forme úväzku spolu 80 zamestnancov. Ak sa chcete k ním dovolať, je potrebné najprv vytočiť centrálne tel. číslo 5292 5753. Potom treba počkať, až k Vám prehovorí hlas našej operátorky, po jeho odznení treba stlačiť ešte čísla konkrétnej klapky. Ďakujeme Vám za pochopenie a trpezlivosť!

Titul Meno Telefón CV Email
Historický časopis 5292 5753 kl. 124 WWW histcaso@savba.sk
História 0908 870871 WWW historia@savba.sk
HÚ SAV 5292 5753 - histinst@savba.sk
HÚ SAV - Fax 5292 5753 kl. 201 -
Slovanské štúdie 5292 5753 kl. 222 WWW histslst@savba.sk
SNKH 5292 5753 kl. 105 WWW histfere@savba.sk
SHS 5292 5753 WWW histspol@savba.sk
Andriszová, Anneliese 5292 5753 kl. 217 -
PhDr., PhD. Arpáš, Róbert 048/ 415 4546 PDF arpas@savbb.sk
PhDr., PhD. Bada, Michal 5292 5753 kl. 220 PDF histbada@savba.sk
Mgr., PhD. Bednárová, Marcela 5292 5753 kl. 222 PDF histbedn@savba.sk
Mgr., PhD. Benko, Juraj 5292 5753 kl. 107 PDF histenko@savba.sk
Mgr., PhD. Bystrický, Peter 5292 5753 kl. 110 PDF histpbys@savba.sk
PhDr., DrSc. Bystrický, Valerián 5292 5753 kl. 119 PDF histvabi@savba.sk
  Bzdušková, Kamila 5292 5753 kl. 116 - histkamb@savba.sk
PhDr., CSc. Čičaj, Viliam 5292 5753 kl. 218 PDF histcica@savba.sk
PhDr., CSc. Dangl, Vojtech 5292 5753 kl. 119 PDF histdang@savba.sk
Mgr., PhD. Dudeková, Gabriela 5292 5753 kl. 224 PDF histgdud@savba.sk
Mgr., PhD. Duchoňová, Diana 5292 5753 kl. 220 PDF histdidi@savba.sk
PhDr. Ďurková, Mária 5292 5753 kl. 215 PDF histdurk@savba.sk
Ďurková, Simona 5292 5753 kl. 114 - histsima@savba.sk
PhDr., CSc. Dvořáková, Daniela 5292 5753 kl. 110 PDF histdvor@savba.sk
Ing., CSc. Fabricius, Miroslav 5292 5753 kl. 118 - histfabr@savba.sk
Mgr. Fabriciusová, Miroslava 5292 5753 kl. 117 - histmfab@savba.sk
PhDr., CSc. Falisová, Anna 5292 5753 kl. 103 - histfali@savba.sk
PhDr., DrSc. Ferenčuhová, Bohumila 5292 5753 kl. 105 PDF histfere@savba.sk
PhDr. Fiamová, Martina 5292 5753 kl. 107 -  
PhDr., CSc. Frimmová, Eva 5292 5753 kl. 220 PDF histfrim@savba.sk
Mgr., PhD. Fundarková, Anna 5292 5753 kl. 220 PDF histfund@savba.sk
PhDr., CSc. Hallon, Ľudovít 5292 5753 kl. 103 PDF histhall@savba.sk
Mgr., PhD. Hanula, Matej 5292 5753 kl. 107 PDF histmhan@savba.sk
  Hardenová, Mária   -  
  Heizerová, Anna 5292 5753 kl. 101 - histahei@savba.sk
Mgr., PhD. Hertel, Maroš 5292 5753 kl. 113 - histhero@savba.sk
Mgr., PhD. Hlavačková, Miriam 5292 5753 kl. 110 PDF histmira@savba.sk
Mgr., PhD. Hlavinka, Ján 5292 5753 kl. 102 - histjhla@savba.sk
Prof., PhDr., CSc. Holec, Roman 5292 5753 kl. 221 PDF rh1918@yahoo.com
Mgr., PhD. Hollý, Karol 5292 5753 kl. 102 PDF histholy@savba.sk
PhDr., PhD. Hradská, Katarína 5292 5753 kl. 106 - histhrad@savba.sk
Mgr., PhD. Hudáček, Pavel 5292 5753 kl. 110 PDF histpahu@savba.sk
Mgr., PhD. Hudek, Adam 5292 5753 kl. 102 PDF histhude@savba.sk
PhDr., CSc. Ivaničková, Edita 5292 5753 kl. 120 - histivan@savba.sk
PhDr., CSc. Ivantyšynová, Tatiana 5292 5753 kl. 222 PDF histtaiv@savba.sk
PhDr., PhD. Jaksicsová, Vlasta 5292 5753 kl. 121 - histjaks@savba.sk
Mgr., PhD. Janura, Tomáš 5292 5753 kl. 220 PDF histjanu@savba.sk
PhDr., CSc. Kamenec, Ivan 5292 5753 kl. 105 PDF histkame@savba.sk
PhDr., CSc. Kázmerová, Ľubica 5292 5753 kl. 106 - histluba@savba.sk
PhDr., PhD. Kodajová, Daniela 5292 5753 kl. 222 PDF histkoda@savba.sk
Prof., PhDr., CSc. Kohútová, Mária 5292 5753 kl. 220 PDF histkohu@savba.sk
Doc., Mgr., PhD. Kollárová, Ivona 5292 5753 kl. 224 PDF  
PhDr., DrSc. Kováč, Dušan 5292 5753 kl. 109 - kovac@up.upsav.sk
PhDr., DrSc. Kowalská, Eva 5292 5753 kl. 224 PDF histkowa@savba.sk
Mgr. Krákorník, Peter 5292 5753 kl. 108 - histkrak@savba.sk
Mgr., PhD. Krivá, Lenka 5292 5753 kl. 122 - histabaf@savba.sk
Mgr., PhD. Kšinan, Michal 5292 5753 kl. 107 PDF histksin@savba.sk
Mgr., PhD. Kušniráková, Ingrid 5292 5753 kl. 224 - histkusn@savba.sk
Prof. PhDr., PhD. Leikert, Jozef 5292 5753 kl. 123 - histleik@savba.sk
PhDr., CSc. Lengyelová, Tünde 5292 5753 kl. 220 PDF histleng@savba.sk
PhDr., DrSc. Londák, Miroslav 5292 5753 kl. 123 PDF histlond@savba.sk
PhDr., CSc. Londáková, Elena 5292 5753 kl. 123 PDF histlond@savba.sk
Prof. PhDr., CSc. Lukačka, Ján 5292 5753 kl. 110 PDF histluka@savba.sk
Mgr., PhD. Lysá, Žofia 5292 5753 kl. 110 PDF histlysa@savba.sk
Mgr., PhD. Macho, Peter 5292 5753 kl. 224 PDF histmach@savba.sk
PhDr., CSc. Mannová, Elena 5292 5753 kl. 221 PDF histmann@savba.sk
PhDr., DrSc. Michálek, Slavomír 5292 5753 kl. 112 PDF histmich@savba.sk
Mgr., PhD. Michela, Miroslav 5292 5753 kl. 107 PDF histmirm@savba.sk
RNDr., CSc. Morovics, Miroslav 5292 5753 kl. 104 PDF histmoro@savba.sk
Mgr., PhD. Osyková, Linda 5292 5753 kl. 107 PDF histlidu@savba.sk
PhDr., DrSc., Doc. Pešek, Jan 5292 5753 kl. 109 PDF histpese@savba.sk
Prof., PhDr., DrSc. Petruf, Pavol 5292 5753 kl. 122 PDF histpetr@savba.sk
PhDr., PhD. Roguľová, Jaroslava 5292 5753 kl. 107 PDF histrogo@savba.sk
PhDr., PhD. Sabol, Miroslav 5292 5753 kl. 102 PDF histmiki@savba.sk
Mgr. Sedliaková, Alžbeta 5292 5753 kl. 116 PDF histalse@savba.sk
Mgr., PhD. Segeš, Dušan 5292 5753 kl. 122 PDF histsege@savba.sk
PhDr., PhD. Schvarc, Michal 5292 5753 kl. 107 PDF histmsch@savba.sk
PhDr., CSc. Sikora, Stanislav 5292 5753 kl. 123 - histsiko@savba.sk
Mgr., CSc. Steinhübel, Ján 5292 5753 kl. 110 PDF histjast@savba.sk
Mgr., PhD. Szabó, Miloslav 5292 5753 kl. 224 PDF histszam@savba.sk
Mgr., PhD. Szeghyová, Blanka 5292 5753 kl. 220 WWW histszeg@savba.sk
Doc., PhD. Šoltes, Peter 5292 5753 kl. 224 PDF histsolt@savba.sk
PhDr., PhD. Štefánik, Martin 5292 5753 kl. 110 PDF histstef@savba.sk
PhDr., CSc. Štefanský, Michal 5292 5753 kl. 123 -  
Mgr., PhD. Veselská, Natália 5292 5753 kl. 122 PDF histvese@savba.sk
Mgr., PhD. Vörös, Ladislav 5292 5753 kl. 221 - histvoro@savba.sk
Mgr., PhD. Zavacká, Marína 5292 5753 kl. 122 WWW histzava@savba.sk
Ing. Zsideková, Veronika 5292 5753 kl. 101 - histzsiv@savba.sk
PhDr., CSc. Žatkuliak, Jozef 5292 5753 kl. 123

PDF

histzatk@savba.sk

Interní doktorandi HÚ SAV

V súčasnosti má Historický ústav SAV 16 interných doktorandov. Ak sa chcete k ním dovolať, je potrebné najprv vytočiť centrálne tel. číslo 5292 5753. Potom treba počkať, až k Vám prehovorí hlas našej operátorky, po jeho odznení treba stlačiť ešte čísla konkrétnej klapky. Ďakujeme Vám za pochopenie a trpezlivosť!

Titul Meno Telefón CV Email
Mgr. Ďurčo, Michal 5292 5753 kl. 103 - histmidu@savba.sk
Mgr. Guba, Ivan   - histigub@savba.sk
Mgr. Harušťák, Igor 5292 5753 kl. 102   histigor@savba.sk
Mgr. Herucová, Angelika 5292 5753 kl. 110 - histheru@savba.sk
Mgr. Homoľa, Tomáš 5292 5753 kl. 110 - histthom@savba.sk
Mgr. Hrica, Juraj      
Mgr. Kalina, Juraj 5292 5753 kl. 123 - histjuka@savba.sk
Mgr. Konečný, Peter 5292 5753 kl. 220 - histpeko@savba.sk
Mgr. Králik, Tomáš 5292 5753 kl. 221 - histkral@savba.sk
Mgr. Nemec, Miroslav   - histmnem@savba.sk
Mgr. Ondrušová, Eva 5292 5753 kl. 224   histevao@savba.sk
Mgr. Oravec, Marek 5292 5753 kl. 110 -  
Mgr. Pavčík, Filip 5292 5753 kl. 123 - histpavc@savba.sk
Mgr. Posch, Martin 5292 5753 kl. 107 - histmpos@savba.sk
Mgr. Špilka, Jozef   - histspil@savba.sk
PhDr. Vlasko, Vladimír 5292 5753 kl. 110 -  

E-mailová schránka každého pracovníka má aj alias v tvare: meno.priezvisko@savba.sk

Aktualizuje Mgr. Peter Krákorník | Posledná aktualizácia bola vykonaná 31.01.2016