Pro Historia

História pre národ živý je tým, čím svedomie pre človeka (Jozef Miloslav Hurban)

Odkiaľ pochádzame? Kde sú naše korene? Akými cestami sme došli k našej súčasnosti? To sú otázky, ktoré nás neprestávajú zaujímať. Historický výskum a historické poznanie je pre každú spoločnosť dôležitou súčasťou sebapoznania. História je dôležitá aj pri prognózovaní nášho vývoja. V súčasných podmienkach potrebuje Slovensko ako samostatný štát vytvárať a šíriť pravdivý obraz o svojej minulosti. Slovensko potrebuje to, čo okolité krajiny už majú - podpornú spoločnosť pre historický výskum a pre publikovanie historických prác. Takouto spoločnosťou je občianske združenie SPOLOČNOSŤ PRO HISTORIA. Jeho zakladateľmi sú SAV, Historický ústav SAV a Slovenská historická spoločnosť. Úlohou združenia je podporovať publikovanie historických prác a šíriť poznanie o našich dejinách vo svete. Chce umožňovať vydávanie historických prác o menej známych otázkach zo slovenských i svetových dejín. Sú to okrem našej najstaršej minulosti, dejiny priemyslu, peňažníctva, dejiny každodenného života, dejiny našej materiálnej a duchovnej kultúry. Podpora historického poznania je celospoločenskou záležitosťou.

Občianske združenie SPOLOČNOSŤ PRO HISTORIA sa obracia na Vás. Staňte sa jej sponzormi! Prispejete k obohateniu slovenskej vedy a kultúry. Účet občianskeho združenia vedie Ľudová banka, a.s., Bratislava, č. účtu 4000947825/3100 Volksbank Slovensko, a.s.

Kontakt:

Spoločnosť PRO HISTORIA
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: +421 2 908 870 871
Fax: 52 96 16 45
E- mail: histfabr@savba.sk

IČO: 30814031
DIČ: 202 810220

Projekty:

Vydavateľská činnosť:

Časopis História - 2001 -

2005

2007

2008

Finančné prostriedky získané z poukázania 2 % dane z príjmov fyzických a právnických osôb

Rok Finančné prostriedky (Sk)
2008 *
2007 34 294
2006 48 437
2005 35 354
2004 58 748
2003 8 168
2002 28 340

* Údaj zatiaľ nie je k dispozícii