Historický ústav SAV
 
Administratívni pracovníci HÚ SAV, v. v. i. English version

Emília Barančíková
Kamila Bzdušková
Mgr.
Miroslava Fabriciusová
Mgr. Lenka Gregorová
Anna Heizerová
Janette Horváthová
Mgr. Peter Krákorník
Mgr. Veronika Pauková
Ing. Monika Zvalová


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia