Historický ústav SAV
 
Stanovisko Historického ústavu S

Stanovisko Historického ústavu SAV k odhaleniu pamätníka Vasilovi Biľakovi

Ako pracovníci Historického ústavu SAV, ale aj ako občania, vyjadrujeme svoje odmietavé stanovisko k odhaleniu pamätníka vysokému komunistickému funkcionárovi Vasilovi Biľakovi. Rozhodne protestujeme proti tomu, aby sa u nás pod rúškom práva na vyjadrenie názoru oslavoval a legendarizoval človek, ktorý celou svojou politickou činnosťou v rôznych a najmä v najvyšších funkciách v štruktúrach komunistickej diktatúry toto právo hrubo, cynicky porušoval a bol spoluzodpovedný za prenasledovanie tisícov osôb a ich rodín iba preto, že chceli právo na slobodu slova využiť.

Na túto skutočnosť iniciátori a aktéri odhalenia pomníka Vasila Biľaka zámerne zabúdajú. Znova sa pokúšajú deformovať dejiny podľa svojich úzkych politických a ideologických cieľov, zbabelo sa skrývajúc za naivné či demagogické vyjadrenia falošného lokálpatriotizmu. Ich postoje sú nielen v diametrálnom rozpore s výsledkami odborného bádania historikov, ale aj hrubo ignorujú a podceňujú historické skúsenosti a vedomie spoločnosti.

História nehodnotí svojich protagonistov podľa ich úmyslov, ani podľa ich partikulárnych populistických skutkov, ale hovorí o ich zodpovednosti. V prípade Vasila Biľaka to bola otvorená a vedomá kolaborácia s okupačnou mocnosťou, organizovanie diskriminácie a prenasledovania tisícov spoluobčanov v mene falošnej ideologickej chiméry. Túto skutočnosť nikdy nepochopil ani sám V. Biľak a nechcú, alebo ju nevedia akceptovať ani jeho politickí obdivovatelia a nasledovníci, ktorí sa snažia urobiť z tejto skutočne temnej postavy našich dejín legendu. Akoby sa tu znova opakovali snahy o idealizáciu a ospravedlňovanie vedúcich postáv hnedej totality, ktorým sa na Slovensku tiež odhaľujú pamätníky. Absencia kritickej reflexie vlastných národných a štátnych dejín je jedným z pretrvávajúcich dlhov, ktoré sužujú našu spoločnosť a robia zlé meno Slovensku v zahraničí.

Vasil Biľak patrí do moderných slovenských dejín, no určite nie na účelovo sfalšovaný pomníkový piedestál!

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
riaditeľ Historického ústavu SAV.

K stanovisku Historického ústavu SAV sa pripojili:

Stanislav Mičev (riaditeľ Múzea SNP)
Miloslav Čaplovič (riaditeľ Vojenského historického ústavu)
Miroslav Pekník (riaditeľ Ústavu politických vied SAV)


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2023 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia