Historický ústav SAV
 
Stanovisko historikov k dokument

Stanovisko historikov k dokumentárnemu filmu „Garda“ o Hlinkovej garde, ktorý odvysielala RTVS v nedeľu 7. júna 2015

Vyslovujeme znepokojenie nad postupom RTVS, ktorá 7. júna 2015 na Dvojke odvysielala dokumentárny film režiséra Ivana Ostrochovského o činnosti HG v rokoch 1938 – 1945 s názvom „Garda“.

Konštatujeme, že vo filme sa uvádzajú faktografické chyby a nepresnosti, napr. v súvislosti so situáciou po Mníchovskej dohode sa spomína jún 1938 (správne september/október 1938). Najväčším problémom filmu je však účelová, niekedy až primitívna manipulácia s faktami, dokonca mnohokrát až mechanické preberanie dobovej propagandy totalitného režimu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Najlepšie o tom svedčí selektívny výber výpovedí účinkujúcich, bývalých členov HG a osôb, ktoré pracovali pre vtedajší režim (Kružliak, Pečúch, Tatran). Autori nekomentujú ich často nepravdivé tvrdenia, napr. Pečúchove slová o zachraňovaní Židov v slovenských pracovných táboroch, Kružliakovu výpoveď o tom, že sa v novinách nepísalo o deportáciách Židov v roku 1942, pričom on sám v tom čase stál na čele tlače a inštruoval novinárov, akým spôsobom majú o deportáciách písať. Podobne Pečúch uviedol aj zavádzajúce tvrdenie o intervencii biskupa Vojtaššáka v prospech zastavenia transportov, ktoré doteraz nebolo podložené žiadnym dokumentom.

Je príznačné, že vo filme nedostali priestor na vyjadrenie ľudia z radov protifašistického odboja.

HG v dokumente mnohokrát vystupuje ako organizácia so šľachetnými úmyslami. Pokiaľ sa niektorí jej „nehodní“ členovia dopustili voči spoluobčanom násilia a neprávostí, tak boli podľa tvorcov filmu zo strany vedenia štátu potrestaní. Tvorcovia filmu zámerne relativizujú zodpovednosť HG za jej činnosť, perzekúcie a zločiny v službách totalitného režimu.

Podobne ako manipulovali autori filmu s faktami, dobovými dokumentmi, tak manipulovali aj s použitím mien niektorých historikov, ktorých uviedli v titulkoch.

Konštatujeme, že film svojim obsahom a jednoznačným tendenčným zameraním je v príkrom rozpore nielen s doterajšími výsledkami slovenskej historiografie, ale pokúša sa manipulovať s historickým vedomím a občianskym svedomím slovenskej spoločnosti pri kritickej sebareflexii vlastných dejín.

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
riaditeľ Historického ústavu SAV

plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.
riaditeľ Vojenského historického ústavu

PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
riaditeľ Múzea SNP

Prof. Eduard Nižňanský, CSc.
KVD FF UK


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia