Historický ústav SAV
 
Mgr. Jana Luková English version

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: jana.lukova@savba.sk
WWW:

Pracovná pozícia:
interný doktorand

Vedecké zameranie:

Fenomén šľachtického zberateľstva v prvej polovici 19. storočia. Kultúrno-historická analýza počiatkov muzeálnych aktivít na území Uhorska

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2005 Filozofická Fakulta UK Bratislava, odbor Veda o výtvarnom umení

Členstvo v redakčných radách:

Názov časopisu: Múzeum (vydavateľ Slovenské národné múzeum)
Funkcia: člen redakčnej rady
Členstvo od: 2013

Názov zborníka: Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy.
Funkcia: člen redakčnej rady
Členstvo od: 2013

Členstvo v komisiách:

Názov poradného orgánu: Porota súťaže Biela kocka (Rada galérií Slovenska)
Začiatok činnosti: 2023
Funkcia: člen poroty

Publikačná činnosť

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=13193&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia