Historický ústav SAV
 
Konferencie English version

Political Socialization in East Central Europe

19–20 October 2023

Venue:
Capitula Hall of Mother Alphonse Maria
Jakubovo Námestie 4-5,
811 09 Bratislava, Slovakia

Program konferencie - PDF
Program konferencie - WORD


Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike. Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a prvej polovici 20. storočia

Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike. Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a prvej polovici 20. storočia

Konferencia projektu VEGA 2/0114/21

20. – 21. september 2023

Miesto konania: Bratislava, Klemensova 19, 5. poschodie (zasadačka ústavov spoločenských vied SAV, podkrovie)

Organizátori: Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha

Program konferencie - PDF


ÚLOHA MEŠTIANSTVA v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)

ÚLOHA MEŠTIANSTVA v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA • VEGA 2/0069/21

Plagát - PDF

Program konferencie - PDF

Anotácie referátov - PDF


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia