Historický ústav SAV
 
PhDr. Mária Ďurková English version

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 17
E-mail: Maria.Durkova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
odborná pracovníčka VS

Vedecké zameranie:

- historiografia v Historickom ústave SAV
- evidencia publikačnej činnosti pracovníkov HÚ SAV
- stredoveké dejiny Slovenska so zameraním na výskum problematiky osídlenia a regionálne dejiny

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského – odbor archívnictvo a pomocné vedy historické 1978
PhDr. 1985

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01 Radvaň v stredoveku / Mária Ďurková, Vladimír Sklenka.
In Radvaň : monografia obce / Vladimír Sklenka a kolektív. - Banská Bystrica : DALI-BB,s.r.o. : Centrum pre rozvoj cestovného ruchu : Stredoslovenské múzeum, 2014. - S. 36-45, 254-255.

BDDB Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDDB01 Historiografia v Historickom ústave SAV v roku 2010 / Mária Ďurková. - Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968, ústavná úloha Historiografia v Historickom ústave SAV.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 3 (2012), s. 521-536.

BDDB02 Historiografia v Historickom ústave SAV v rokoch 2011-2012 / Mária Ďurková [Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of Sciences in 2011-2012]. - Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968, ústavná úloha Historického ústavu SAV Historiografia v Historickom ústave SAV.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 3 (2013), s. 551-568.

BDDB03 Historiografia v Historickom ústave SAV v rokoch 2013-2014 / Mária Ďurková. - Vega 2/0079/14 Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku. Ústavná úloha Historického ústavu SAV (2013-2015) Historiografia v Historickom ústave SAV.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 4 (2015), s. 661-678.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Vol. 45, Part 1, January - June 2011 / editor Alan V. Murray ... ; contributors ... Maria Ďurkova ... [et al.]. - Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2012. - LII, 574 s. - Spôsob prístupu: http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html. - ISSN 0020-7950

FAI02 International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Vol. 45, Part 2, July - December 2011 / editor Alan V. Murray ... ; contributors ... Maria Ďurkova ... [et al.]. - Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2012. - xlix, 549 s. - Spôsob prístupu: http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html. - ISSN 0020-7950

FAI03 International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Vol. 46, Part 1, January - June 2012 / editor Alan V. Murray ... ; contributors ... Maria Ďurkova ... [et al.]. - Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2013. - xxix, 601 s. - Spôsob prístupu: http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html. - ISSN 0020-7950

FAI04 International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Vol. 46, Part 2, July -December 2012 / editor Alan V. Murray ... ; contributors ... Maria Ďurkova ... [et al.]. - Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2013. - xlviii, 539 s. - Spôsob prístupu: http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html. - ISSN 0020-7950

FAI05 International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Vol. 47, Part 1, January - june 2013 / editor Alan V. Murray ... ; contributors ... Maria Ďurková ... [et al.]. - Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2014. - liv, 702 s. - Spôsob prístupu: http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html. - ISSN 0020-7950

FAI06 International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Vol. 47, Part 2, July- December 2013 / editor Alan V. Murray ... ; contributors ... Maria Ďurková ... [et al.]. - Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2014. - xxviii, 741 s. - Spôsob prístupu: http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html. - ISSN 0020-7950

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=1478&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 3
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 16
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 0
Súčet   19

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 4
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 83
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 5
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 1
Súčet   97

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia