Historický ústav SAV
 
Prednášky a semináre English version

PROGRAM APERITÍVOV HISTORICKÉHO ÚSTAVU SAV, v. v. i.

Január - Jún 2024

Seminár sa koná raz za mesiac vo štvrtky o 10.30 na Klemensovej 19

11. január 2024

Mischa Gabowitsch, PhD.: Visuals in History Textbooks: War Memorials in Soviet and Post-Soviet School Education, 1945-2021

25. január 2024

Prof. Hugh LeCaine Agnew: Outward and Visible: The Sights, Sounds, and Symbols of Czech Nationalism in the Nineteenth Century

29. február 2024

(interné obhajoby)
Mgr. Ondrej Šály: Panstvá Radvanszkých v 18. storočí: hospodárske zázemie strednej šľachty
Mgr. Júlia Čížová:
Zelené ozveny: Slovenské environmentálne hnutie v období socializmu

21. marec 2024

Martin Zuckert, PhD.: Frontiers of Transformation. The Slovak Carpathians under Socialism

25. apríl 2024

Eloise Adde, PhD.: Je relevantní mluvit o středověkém národě? Úvaha na příkladu Čech a Brabantska na počátku 14. století

16. máj 2024

Zuzana Reptová, M. A.: Európske granty pre váš výskum v oblasti historie

13. jún 2024

Peter Bystrický, PhD.: Klimatická anomália v roku 536 a prvá pandemia bubonického moru

Program aperitívov (január - jún 2024) HÚ SAV, v. v. i. na stiahnutie vo formáte - PDF.


PROGRAM APERITÍVOV HISTORICKÉHO ÚSTAVU SAV, v. v. i.

September - December 2023

Seminár sa koná raz za mesiac vo štvrtky o 10.30 v zasadacej miestnosti ÚSV SAV, Klemensova 19 v podkroví na V. poschodí

28. septembra 2023

Mgr. Ján Hlavinka, PhD.: Arizácia podnikov 1939 1945 : Čo ukazujú dáta?

26. októbra 2023

M.A. Veronika Pehe, PhD.: Od šmelinářů k byznysmenům : příspěvek k dějinám podnikání mezi normalizací a transformací

23. novembra 2023

Mgr. Adam Hudek, PhD.: Post socialistická transformácia slovenského národného komunizmu

14. decembra 2023

Mgr. Marek Druga, PhD.: Valdénska heréza v stredoeurópskych súvislostiach . K otázkam jej šírenia a perzekúcie v 13. a 14. storočí.

Program aperitívov (september - december 2023) HÚ SAV, v. v. i. na stiahnutie vo formáte - PDF.


PROGRAM APERITÍVOV HISTORICKÉHO ÚSTAVU SAV, v. v. i.

Január – Jún 2023

Seminár sa koná raz za mesiac vo štvrtky o 10.30 v zasadacej miestnosti ÚSV SAV, Klemensova 19 v podkroví na V. poschodí.

26. januára 2023

Mgr. Dušan Zupka, PhD.: Panovnícka symbolika a rituály moci v stredoveku

16. februára 2023

doc. Peter Megyeši, PhD.: Baroková aplikovaná emblematika na Slovensku

16. marca 2023

Mgr. Lukáš Krajčír, PhD.: Bratislavská YMCA v rokoch 1918 – 1951. Súčasný stav poznania a možnosti ďalšieho výskumu

20. apríla 2023

Mgr. Svorad Zavarský, PhD.: Univerzálne poznanie v Trnave okolo roku 1700

11. mája 2023

Mgr. Dušan J. Ljuboja, M. A.: Pest-Buda as a Serbian Cultural Center

8. júna 2023

Mgr. Kristina Andělová, Ph.D. & Mgr. Marta Edith Holečková, Ph.D.: Charta 77 v historické a transnacionální perspektivě

22. júna 2023

doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. & doc. PhDr. Jan Mervart, Ph.D.: Genealogie československého stalinismu 1929 1953

Program aperitívov (január – jún 2023) HÚ SAV, v. v. i. na stiahnutie vo formáte - PDF.


Poles as “Enemies of the People” – the Polish Operation of the NKVD in 1937-1938.

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejnou přednášku Poláci jako „nepřátelé lidu” – polská operace NKVD v letech 1937–1938, kterou přednese Tetiana Kovalenko (Charkovská národní univerzita V. N. Karazina, Ukrajina & Německý historický institut ve Varšavě, Polsko). Přednáška se uskuteční v úterý 25. dubna 2023 v 16 hodin v Polském institutu v Praze (Malé Nám. 1, Praha 1) a proběhne v anglickém jazyce.
Setkání pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Historický ústav SAV ve spolupráci s Polským institutem v Praze.

Abstrakt: Polská operace NKVD byla součástí politiky velkého teroru v SSSR v letech 1937-1938. Stala se největší z národních operací NKVD. Teror dosáhl kvalitativně nové úrovně, tj. provádění národnostních represí, kdy základem pro zatčení a poté často i popravu osoby byl pouze její národnostní původ, přítomnost příbuzných v Polsku nebo právě kontakty s Poláky. Členové rodin těchto "nepřátel lidu" byli také odsouzeni na základě nepodložených obvinění z kontrarevoluční činnosti a stali se tak oběťmi teroru. Během polské operace NKVD bylo odsouzeno asi 140 tisíc osob, z toho 111 091 k trestu smrti. Za těmito čísly se skrývají zlomené osudy celých rodin. Úplné odtajnění ukrajinských archivních dokumentů umožnilo studovat průběh a důsledky této cílevědomé kampaně vyhlazování polského obyvatelstva. V příspěvku budou analyzovány specifika polské operace NKVD v Charkovské oblasti.


Humour as a weapon in crisis and war

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejnou přednášku Humour as a weapon in crisis and war, kterou přednese Tetiana Kovalenko (Charkovská národní univerzita V. N. Karazina, Ukrajina & Německý historický institut ve Varšavě, Polsko). Přednáška se uskuteční ve středu 26. dubna 2023 v 18 hodin v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha, Čítárna HYB4) a proběhne v anglickém jazyce.
Setkání pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Historický ústav SAV a Leibniz-Institute for History and Culture of Eastern Europe (GWZO).

Abstrakt: Internetové memy o rusko-ukrajinské válce, jejíž plnohodnotné období začalo 24. února 2022, se na internetu rychle rozšířily. Jsou důležité? Jaký vliv mají memy ve veřejném prostoru a na veřejné mínění? Jakým způsobem se podílejí na procesu formování historické paměti a vytváření nových historických symbolů? Dochází k interakci memů s politikou a lze je považovat za zbraň v době války? Na tyto otázky odpoví Dr. Tetiana Kovalenko (Uni Kharkhov – DHI Varšava) na základě analýzy veřejně dostupných stránek a kanálů ukrajinských úředníků, dobrovolníků a občanských aktivistů především na Facebooku a Telegramu. Dr. Petra Hudek (ÚSD AV ČR, HÚ SAV) naváže reflexí o Humoru v ulicích československých měst po sovětské okupaci Československa v roce 1968. Na závěr vystoupí doc. Petr Janeček (FF UK, CSPK) a přidá několik teoretických úvah o roli Humoru ve společenských krizích. Bude následovat debata s publikem.
Moderuje: Dr. Lucie Dušková (Leibniz-Institute for History and Culture of Eastern Europe (GWZO)).

Facebook akce: https://fb.me/e/L535pmcG


September – December 2022

Seminár sa koná raz za mesiac vo štvrtky o 10.30 v zasadacej miestnosti ÚSV SAV, Klemensova 19 v podkroví na V. poschodí.

22. septembra 2022

Mgr. Jana Májeková: Politické spolky v Prešporku v období dualizmu

20. októbra 2022

Prof. István Rév: Historiography of Post-World War II Victim-status Competition

3. novembra 2022

Jana Laslavíková, PhD. & Mgr. Jana Luková: Mestské divadlo v Prešporku a jeho výzdoba v rámci meniacich sa lokálnych a národných symbolov

15. decembra 2022

Michal Kšiňan, PhD.: Rozmanitosť ukrytá v uniformách. Vplyv vojenských kultúrnych krížení na vytváranie vojenskej kultúry v Európe (1914 – 1918) (ERC project)

Program aperitívov (september – december 2022) HÚ SAV, v. v. i. na stiahnutie vo formáte - PDF.


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia