Historický ústav SAV
 
Prednášky a semináre English version

PROGRAM APERITÍVOV HISTORICKÉHO ÚSTAVU SAV, v. v. i.

Január – Jún 2023

Seminár sa koná raz za mesiac vo štvrtky o 10.30 v zasadacej miestnosti ÚSV SAV, Klemensova 19 v podkroví na V. poschodí.

26. januára 2023

Mgr. Dušan Zupka, PhD.: Panovnícka symbolika a rituály moci v stredoveku

16. februára 2023

doc. Peter Megyeši, PhD.: Baroková aplikovaná emblematika na Slovensku

16. marca 2023

Mgr. Lukáš Krajčír, PhD.: Bratislavská YMCA v rokoch 1918 – 1951. Súčasný stav poznania a možnosti ďalšieho výskumu

20. apríla 2023

Mgr. Svorad Zavarský, PhD.: Univerzálne poznanie v Trnave okolo roku 1700

11. mája 2023

Mgr. Dušan J. Ljuboja, M. A.: Pest-Buda as a Serbian Cultural Center

8. júna 2023

Mgr. Kristina Andělová, Ph.D. & Mgr. Marta Edith Holečková, Ph.D.: Charta 77 v historické a transnacionální perspektivě

Program aperitívov (január – jún 2023) HÚ SAV, v. v. i. na stiahnutie vo formáte - PDF.


September – December 2022

Seminár sa koná raz za mesiac vo štvrtky o 10.30 v zasadacej miestnosti ÚSV SAV, Klemensova 19 v podkroví na V. poschodí.

22. septembra 2022

Mgr. Jana Májeková: Politické spolky v Prešporku v období dualizmu

20. októbra 2022

Prof. István Rév: Historiography of Post-World War II Victim-status Competition

3. novembra 2022

Jana Laslavíková, PhD. & Mgr. Jana Luková: Mestské divadlo v Prešporku a jeho výzdoba v rámci meniacich sa lokálnych a národných symbolov

15. decembra 2022

Michal Kšiňan, PhD.: Rozmanitosť ukrytá v uniformách. Vplyv vojenských kultúrnych krížení na vytváranie vojenskej kultúry v Európe (1914 – 1918) (ERC project)

Program aperitívov (september – december 2022) HÚ SAV, v. v. i. na stiahnutie vo formáte - PDF.


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2023 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia