Historický ústav SAV
 
Správna rada HÚ SAV, v. v. i. English version

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. - predseda

Mgr. Matej Hanula, PhD. - podpredseda

Členovia:

Mgr. Peter Bystrický, PhD.
Mgr. Diana Duchoňová, PhD.
Mgr. Dušan Segeš, PhD.


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia