Historický ústav SAV
 
Vedecká rada HÚ SAV, v. v. i. English version

PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. - Predseda

Interní členovia:

PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc.
Adam Hudek, PhD.
Gabriela Dudeková Kováčová, PhD.
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Miroslav Michela, PhD.
RNDr. Miroslav Morovics, CSc.
PhDr. Michal Schvarc, PhD.
Doc. Peter Šoltés, PhD.
Marína Zavacká, PhD.

Externí členovia:

Rastislav Kožiak, PhD.
Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Doc. PhDr. Vincent Múcska, PhD.
Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia