Historický ústav SAV
 
Vnútorné predpisy HÚ SAV, v. v. i.

Štatút
(verzia PDF)

Pravidlá tvorby rozpočtu
(verzia PDF)

Organizačný poriadok
(verzia PDF)

Pracovný poriadok
(verzia PDF)

Súhlas odborovej organizácie s ustanoveniami pracovného poriadku
(verzia PDF)

Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Správnej rady
(verzia PDF)

Rokovací poriadok Správnej rady
(verzia PDF)

Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Vedeckej rady
(verzia PDF)

Štatút VR a Volebný a nominačný poriadok do Snemu SAV
(verzia PDF)

Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov
(verzia PDF)

Štatút Emeritného vedeckého pracovníka HÚ SAV, v. v. i.
(verzia PDF)


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia