Historický ústav SAV
 
Výberové konania HÚ SAV, v. v. i.  

November 2018

Prezenčná listina členov akademickej obce oprávnených k voľbe riaditeľa Historického ústavu SAV na celoústavnom zasadnutí v Bratislave 27.11.2018

Materiál vo formáte - PDF a DOC


Október 2018

Predseda Slovenskej akadémie vied
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky:

Historický ústav SAV, sídlo: Klemensova 19, 814 99 Bratislava

Pre viac informácii stiahnuť materiál vo formáte - PDF


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia