Historický ústav SAV
 

Vyhlásenie k 75. výročiu konca 2. svetovej vojny v Európe

Druhá svetová vojna v Európe sa začala 1. septembra 1939 prepadnutím Poľska nacistickým Nemeckom. Oficiálne sa skončila 8. mája 1945 o 23:01 hod. podpisom kapitulácie v Berlíne. Európa tento deň slávi ako Deň víťazstva nad fašizmom a nacizmom. Rusko si tento deň pre časový posun pripomína 9. mája. Tohto roku je to už 75 rokov a všetci sme očakávali veľkolepé pripomenutie si tejto významnej udalosti. V súčasnej situácii z dôvodu pandémie koronavírusu sa však žiadne oslavy konať nemôžu. 7. mája sa neuskutoční ani konferencia k 75. výročiu konca druhej svetovej vojny, ktorú v Bratislave pripravoval Historický ústav Slovenskej akadémie vied. To však neznamená, že si túto významnú udalosť nepripomenieme.

Vyhlásenie k 75. výročiu konca 2. svetovej vojny v Európe
Reliéf so sovietskymi vojakmi / Slavín - Pamätník Červenej Armády, Bratislava / Zdroj: Wikipedia

Na Slovensku sme sa mali stretnúť 8. mája v Liptovskom Mikuláši na Háji Nicovô v Liptovskom Mikuláši, kde je pochovaných 1361 padlých príslušníkov 1. československého armádneho zboru v ZSSR. Je to najväčší cintorín našich vojakov na Slovensku. Oslobodzovanie Slovenska trvalo 226 dní. Prvou oslobodenou obcou bola obec Kalinov, a to 21. septembra 1944, posledný Makov 3. mája 1945. Najvýznamnejší podiel na oslobodení Slovenska od nacizmu mala Červená armáda a my si v týchto dňoch pripomíname 63 517 obetí národov Sovietskeho zväzu. Významne sa na oslobodení Slovenska podieľala aj rumunská armáda, ktorá tu stratila 10 435 svojich vojakov. Na oslobodzovaní našej vlasti sa, prirodzene, podieľali aj občania Československa, a to hlavne v rámci 1. československého armádneho zboru v ZSSR. Na území Slovenska ich padlo 2790. Nezabudnime pripomenúť ani približne 42 000 nemeckých a 1725 maďarských vojakov, ktorí padli na druhej strane frontu.

Vyjadrujeme vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na porážke nacizmu a fašizmu a sme radi, že starostlivosť o vojenské cintoríny sa na Slovensku v posledných rokoch podstatne zlepšila. Venujte, prosíme, pietnu spomienku všetkým padlým a úctivú spomienku všetkým, ktorí sa podieľali na oslobodzovacích bojoch.

PhDr. Stanislav Mičev, PhD. PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.
generálny riaditeľ riaditeľ riaditeľ
Múzeum SNP
Banská Bystrica
Historický ústav SAV
Bratislava
Vojenský historický ústav
Bratislava

 6. mája 2020


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia