Historický ústav SAV
 
Zápisnice vedeckej rady HÚ SAV, v. v. i.

Rok 2024

 • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. z dňa 12.03.2024 - Verzia PDF

 • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. z dňa 24.01.2024 - Verzia PDF

 • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. z dňa 18.01.2024 - Verzia PDF

Rok 2023

 • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. z dňa 23.10.2023 - Verzia PDF

 • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. z dňa 30.08.2023 - Verzia PDF

 • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. z dňa 30.06.2023 - Verzia PDF

 • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. z dňa 26.06.2023 - Verzia PDF

 • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. z dňa 11.05.2023 - Verzia PDF

 • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. z dňa 17.04.2023 - Verzia PDF

 • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. z dňa 19.01.2023 - Verzia PDF

Rok 2022

 • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. z dňa 24.10.2022 - Verzia PDF

 • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. z dňa 19.05.2022 - Verzia PDFDo Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia