Historický ústav SAV
 
Zápisnice vedeckej rady HÚ SAV, v. v. i.

Rok 2022

  • Zápisnica z 1. zasadnutia Vedeckej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. dňa 19. 5. 2022 - Verzia PDFDo Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia