Historický ústav SAV
 
Zápisnice vedeckej rady HÚ SAV, v. v. i.

Rok 2023

  • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. z dňa 23. 10. 2023 - Verzia PDF

  • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. z dňa 30. 8. 2023 - Verzia PDF

  • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. z dňa 26. 6. 2023 - Verzia PDF

  • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. z dňa 11. 5. 2023 - Verzia PDF

  • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. z dňa 17. 4. 2023 - Verzia PDF

  • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. z dňa 19. 1. 2023 - Verzia PDF

Rok 2022

  • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. z dňa 24. 10. 2022 - Verzia PDF

  • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. z dňa 19. 5. 2022 - Verzia PDFDo Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2023 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia