Historický ústav SAV
 
Documents to accreditation Slovenská verzia

Year 2022

Questionnaire

Summary of the main activities of a research institute of the Slovak Academy of Sciences

Period: January 1, 2016 – December 31, 2021

Formát PDF: English version


Year 2016

Questionnaire

Summary of the main activities of a research institute of the Slovak Academy of Sciences

Period: January 1, 2012 – December 31, 2015

Formát PDF: English version


Year 2011

Annual report per year 2011
Version:
WORD | PDF | ZIP

Dotazník

Súhrn hlavných aktivít Historického ústavu Slovenskej akadémie vied
Hodnotené obdobie: 1. január 2007 – 31. december 2011
Formát PDF: Slovak version


Year 2007

Annual report per year 2007
Version:
WORD | PDF | ZIP

Dotazník

Súhrn hlavných aktivít Historického ústavu Slovenskej akadémie vied
Hodnotené obdobie: 1. január 2003 – 31. december 2006
Formát PDF: Slovak version | English version

Doplnky a opravy publikačnej činnosti za Yeary 2003 - 2006
Version: WORD | PDF | ZIP


Year 2003

Annual report per year 2003
Version:
WORD | PDF | ZIP

Akreditácia


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia