Historický ústav SAV
 
Knižné vydania - Monografie, Zborníky English version

Rok 2020

Deutsche, Tschechen und Slowaken im 20. Jahrhundert : Materialien für den Geschichtsunterricht. Deutsche, Tschechen und Slowaken im 20. Jahrhundert : Materialien für den Geschichtsunterricht.

Hg. Martin Schulze Wessel, Miloš Řezník, Dušan Kováč ; mitarbeit von Stefan Stadler. Frankfurt/M. : Wochenschau Verlag, 2020. 423 s. Geschichte Unterrichten. ISBN 978-3-7344-0852-6

DEMMEL, József: "Ľudožrút" v Hornom Uhorsku : príbeh Bélu Grünwalda. DEMMEL, József.

"Ľudožrút" v Hornom Uhorsku : príbeh Bélu Grünwalda.

Recenzenti: Peter Zajac, Eva Kowalská, László Matus, Peter Šoltés. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020. 285 s. ISBN 978-80-224-1860-7

KOVÁČ, Dušan - MICHELA, Miroslav: Na ceste k poznaniu : Dušan Kováč o slovenskom dejepisectve s Miroslavom Michelom. KOVÁČ, Dušan - MICHELA, Miroslav.

Na ceste k poznaniu : Dušan Kováč o slovenskom dejepisectve s Miroslavom Michelom.

Zodpovedný redaktor: Jakub Drábik. Prvé vydanie. Bratislava : HADART Publishing s.r.o., 2020. 227 s. (LÉGO; 2. zväzok). ISBN 978-80-999941-28-2

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - BOČKOVÁ, Monika - BOECKL, Matthias:  Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019 = Slovak Architecture Yearbook 2018/2019. MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - BOČKOVÁ, Monika - BOECKL, Matthias.

Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019 = Slovak Architecture Yearbook 2018/2019.

Editorka: Jana Behulová ; recenzenti: Jana Tichá, Ján Krcho. Bratislava : SLOVART, 2020. 191 s. ISBN 978-80-556-4563-6

„S ľudom a pre ľud“ : cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky. „S ľudom a pre ľud“ : cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky.

Zostavovatelia: Juraj Benko, Gabriela Dudeková Kováčová ; recenzenti: Ján Danek, Marián Manák. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 395 s. ISBN 978-80-224-1866-9

Tisovi poza chrbát : Príbehy odporu voči ľudáckemu režimu. Tisovi poza chrbát : Príbehy odporu voči ľudáckemu režimu.

Ed.: Jozef Hyrja ; recenzenti: Miroslav Lysý, Jakub Drábik. HADART Publishing s.r.o., 2020. 350 s. ISBN 978-80-99941-25-1

História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín.

Editor: Slavomír Michálek. Bratislava : Premedia, 2020. 557 s. ISBN 978-80-8159-892-0

Rok 1968 - 50 rokov po... Rok 1968 - 50 rokov po...

Zostavil Miroslav Londák ; recenzenti: Ján Danek, Juraj Marušiak. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 246 s. ISBN 978-80-224-1784-6

Sláva šľachetným VI : učiteľ je okno do sveta a života. Sláva šľachetným VI : učiteľ je okno do sveta a života.

Zostavovateľ: Daniela Kodajová ; recenzenti: Dana Hučková, Elena Mannová. Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020. 400 s. ISBN 978-80-972016-78

Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi.

Ed. Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková. 1. vyd. Bratislava : Premedia, 2020. 293 s. Civilizácia. ISBN 978-80-8159-836-4

KOVÁČ, Dušan. Milan Rastislav Štefánik : krátky životopis. KOVÁČ, Dušan.

Milan Rastislav Štefánik : krátky životopis.

Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 167 s. ISBN 978-80-224-1828-7

KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. KAMENEC, Ivan.

Po stopách tragédie.

Druhé, rozšírené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Premedia, 2020. 295 s. ISBN 978-80-8159-188-4

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - BOČKOVÁ, Monika: Bratislava (ne)plánované mesto. Bratislava (un)planned city. MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - BOČKOVÁ, Monika.

Bratislava (ne)plánované mesto. Bratislava (un)planned city.

Editorka: Jana Behulová. Prvé vydanie. Bratislava : SLOVART, spol. s r. o., 2020. 613 s. ISBN 978-80-556-4696-1
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - BOČKOVÁ, Monika: Bratislava (un)planned city. MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - BOČKOVÁ, Monika.

(Un)Planned Bratislava.

Editor: Katarína Jostičová, expert reviewers: Ľubica Vitková, Mária Topolčanská. Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019. 351 p. ISBN 978-80-224-1852-2

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - BOČKOVÁ, Monika: Bratislava (ne)plánované mesto. MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - BOČKOVÁ, Monika.

(Ne)plánovaná Bratislava.

Editor: Katarína Jostičová, recenzenti: Ľubica Vitková, Mária Topolčanská. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, Centrum spoločenských činnosti SAV, 2019. 351 s. ISBN 978-80-2241851-5

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia : medzi provinciou a metropolou. LASLAVÍKOVÁ, Jana.

Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia : medzi provinciou a metropolou.

Recenzenti: Elena Mannová, Jiří Kopecký. Prvé vydanie. Bratislava : Hudobné centrum : Historický ústav SAV, 2020. 356 [+ 217] s. ISBN 978-80-89427-47-5

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Čas Herodes alebo šťastný vek? : spor o modernitu v slovenskej spoločnosti a v kultúre. JAKSICSOVÁ, Vlasta.

Čas Herodes alebo šťastný vek? : spor o modernitu v slovenskej spoločnosti a v kultúre.

Recenzenti: Ivan Kamenec, Magdalena Bystrzak. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Centrum spoločných činností SAV, 2020. 351 s. ISBN 978-80-224-1844-7

Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory. Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory.

Hlavný redaktor: Peter Szalay, editor Henrieta Moravčíková. Bratislava : Historický ústav SAV.

HOLEC, Roman. Trianon – triumf a katastrofa. HOLEC, Roman.

Trianon – triumf a katastrofa.

Recenzenti: Peter Švorc, Ľudovít Hallon. 1. vydanie. Bratislava : Marenčin PT, 2020. 349 s. ISBN 978-80-569-0588-3.

KOVÁČ, Dušan : Milan Rastislav Štefánik a Maurice Janin : príbeh priateľstva KOVÁČ, Dušan.

Milan Rastislav Štefánik a Maurice Janin : príbeh priateľstva.

Druhé doplnené a upravené vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 224 s. ISBN 978-80-224-1805-8

HERUCOVÁ, Angelika. Palatíni arpádovských kráľov. HERUCOVÁ, Angelika.

Palatíni arpádovských kráľov.

Recenzenti: Miroslav Glejtek, Miroslav Lysý. 1.vydanie. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 288 s. ISBN 978-80-224-1780-8

Historické štúdie 54 (2020) : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften.

54(2020)

ŠIMEČKA, Martin Milan - POSCH, Martin - BOHUŠ, Michal. Všetko malo byť inak : Slovensko po roku 1945. ŠIMEČKA, Martin Milan - POSCH, Martin - BOHUŠ, Michal.

Všetko malo byť inak : Slovensko po roku 1945.

Druhé vydanie. Recenzenti: Michal Rehúš, Jakub Drábik. Bratislava : Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica, 2020. 218 s. ISBN 978-80-972962-3-0.

FIAMOVÁ, Martina. Formovanie a činnosť ústredných orgánov štátnej správy na autonómnom Slovensku (október 1938 – marec 1939) FIAMOVÁ, Martina.

Formovanie a činnosť ústredných orgánov štátnej správy na autonómnom Slovensku (október 1938 – marec 1939).

Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 264 s. ISBN 978-80-224-1855-3

História : revue o dejinách spoločnosti. História : revue o dejinách spoločnosti.

Šéfredaktor Vladimír Segeš r. 2001-2005, r. 2006 Vlasta Jaksicsová, r. 2007-2008 Jarmila Roguľová, r. 2009-2011 Vladimír Segeš, r. 2012 M. Hanula, od r. 2013 Miroslav Fabricius. Bratislava : Miroslav Fabricius - AZET : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Vychádza 6x do roka od roku 2001. ISSN 1335-8316

Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity.

Editori: Adam Hudek, Peter Šoltés ; recenzenti: Darina Malová, Michal Ducháček. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. 576 s. ISBN 978-80-224-1778-5

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid - Za bránami sirotincov : počiatky ústavnej starostlivosti o osirelé deti v Uhorsku. KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid.

Za bránami sirotincov : počiatky ústavnej starostlivosti o osirelé deti v Uhorsku.

Recenzenti: Eva Kowalská, Zuzana Lopatková. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019. 296 s.

MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna - Prešporskí pekári a ich špeciality. MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna.

Prešporskí pekári a ich špeciality.

Recenzenti: Roman Holec, Elena Mannová. Bratislava : Marenčin PT, 2020. 192 s. Bratislava-Pressburg. ISBN 978-80-569-0544-9

Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945 Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945

Zostavovatelia: Ľudovít Hallon, Peter Mičko ; recenzenti: Ivan Jakubec, Mikuláš Jančura. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019. 591 s. ISBN 978-80-224-1779-2

Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012) Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012)

Hlavný redaktor Dušan Kováč. Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Od roku 2015 vychádza HČ 5x do roka (č.5 v angl.). ISSN 0018-2575. (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens).

JANURA, Tomáš - HAVIAROVÁ, Michaela. Vidiecke šľachtické sídla v Spišskej stolici. JANURA, Tomáš - HAVIAROVÁ, Michaela.

Vidiecke šľachtické sídla v Spišskej stolici.

Recenzenti: Tünde Lengyelová, Ivan Gojdič. [s. l.] : Spoločnosť Kolomana Sokola : Historický ústav SAV, 2019. 192 s. ISBN 978-80-89756-16-2

International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 84. 2015. International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 84. 2015.

Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková ... [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2019. 405 s. ISBN 978-3-11-057731-0. ISSN 0074-2015.


Knižné vydania - Monografie, Zborníky

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia