Historický ústav SAV
 
Dozorná rada HÚ SAV, v. v. i. English version

Predseda dozornej rady

Ing. Marek Radvanský, PhD., Predsedníctvo SAV

Členovia dozornej rady

prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., Právnická fakulta UK
JUDr. Juraj Varga, PhD., Úrad SAV


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia