Historický ústav SAV
 
Scientific Board of the IH SAS Slovenská verzia

PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. - Chairman

Internal members:

PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc.
Adam Hudek, PhD.
Gabriela Dudeková Kováčová, PhD.
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Miroslav Michela, PhD.
RNDr. Miroslav Morovics, CSc.
PhDr. Michal Schvarc, PhD.
Doc. Peter Šoltés, PhD.
Marína Zavacká, PhD.

External members:

Rastislav Kožiak, PhD.
Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Doc. PhDr. Vincent Múcska, PhD.
Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia