Historický ústav SAV
 
International projects English version

AntiSemitism in inter-war Austria and Slovakia, 1918-1938
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Miloslav PhD.
Doba trvania: 1.4.2015 - 31.3.2018

Bibliographie zur Landesgeschichte Ostmitteleuropas
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sedliaková Alžbeta
Web stránka projektu: www.uni-marburg.de/herder-institut/
Doba trvania: 1.4.1997 -

Encyclopaedia of the Czech legal history. 10 Vs.
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Londák Miroslav DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016

International Bibliography of Historical Sciences
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sedliaková Alžbeta
Doba trvania: 1.1.1998 -

International Medieval Bibliography for the Study of the Middle Ages 450-1500
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ďurková Mária
Doba trvania: 1.4.1991 -

Modernisation Projects in Central and South Eastern Europe: Theories, Social Realities, International Context
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof., PhDr. Holec Roman CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

National Movements & Intermediary Structures in Europe (NISE)
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vörös Ladislav PhD.
Anotácia: Charakteristika: medzinárodná sieť inštitúcií zaoberajúcich sa výskumom nacionalizmu a regionálnych hnutí. NISE je priekopníckou organizáciou v Európe v oblasti využívania digitálnych technológií v spoločenskovednom výskume (tzv. digital humanities) – členským organizáciám (teda aj HÚ SAV) umožňujú prístup k používaniu softvérových riešení (softvér DIANE) na spracúvanie sériových dát ohľadne nacionalistických hnutí v Európe (či už ide o dáta v súvislosti s osobami, organizáciami alebo štruktúrami).
Web stránka projektu: http://www.nise.eu
Doba trvania: 15.2.2013 -

Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800. A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe´s intellectual history
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kowalská Eva DrSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 27.4.2018

Situating Material and Knowledge Production in the History of Chemistry. Sites and Networks of Discipline Formation and Industrial Practice, 1760–1840
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Konečný Peter
Web stránka projektu: http://www.situatingchemistry.com/members.html
Doba trvania: 1.9.2012 -

Construction of the French knowledge about Central Europe
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ferenčuhová Bohumila DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2018

Celkový počet projektov: 10


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia