Historický ústav SAV
 
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková English version
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková Adresa pracoviska:
HÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava 45
Tel.:
+421 02 5930 9230
E-mail:
henrieta.moravcikova@savba.sk
WWW:

Pracovná pozícia:
vedúca vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

Henrieta Moravčíková je vedúcou Oddelenia architektúry na Historickom ústave SAV a profesorkou dejín architektúry na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Venuje sa architektúre 20. a 21. storočia so zameraním na modernú architektúru a architektonické dedičstvo. Je predsedníčkou slovenskej pracovnej skupiny DOCOMOMO and predsedníčka redakčnej rady časopisu Architektúra & Urbanizmus. Publikovala niekoľko monografií, desiatky štúdií a kritík architektúry a pripravila viacero výstav. Viedla množstvo národných výskumných projektov a participovala na viacerých výskumných a vzdelávacích medzinárodných projektoch. Je nositeľkou niekoľkých národných ocenení za výskum a publikačnú činnosť. Jej kniha Architekt Friedrich Weinwurm získala 2015.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

1987 Fakulta architektúry STU, Ing. arch.
1996 Fakulta architektúry STU, Dr.
2006 Fakulta architektúry STU, doc.
2014 Fakulta architektúry STU, prof.

Ocenenia:

2003 Cena Martina Kusého za teoretické dielo v oblasti architektúry
2014 Vedec roka 2014 na STU
2014 Cena Martina Kusého za teoretické dielo v oblasti architektúry
2015 Kryštálové krídlo v kategórii publicistika
2015 International DAM Architectural Book Award

Členstvo v redakčných radách:

Architektúra & Urbanizmus, predsedníčka redakčnej rady
sITA The journal studies in History and Theory of Architecture, členka redakčnej rady
ALFA, členka redakčnej rady

Publikačná činnosť

Vybrané publikácie:

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – SZALAY, Peter – HABERLANDOVÁ, Katarína - PASTOREKOVÁ, Laura – BOČKOVÁ, Monika: Bratislava (un)planned City. Bratislava, Slovart 2020. ISBN 978-80-556-4696-1

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - PASTOREKOVÁ, Laura - LOVRA, Éva. Antal Paloczi and the beginnings of modern urban planning in the Kingdom of Hungary: the example of Bratislava and Novi Sad (1867-1918). In Planning Perspectives. Vol. 35, Iss. 2 (2020), p. 371-381. ISSN 0266-5433

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Friedrich Weinwurm : architect. Bratislava : Slovart, 2014. ISBN 978-80-556-1158-7.

Spätmoderne Slowakei : gebaute Ideologie?. Eds. Adolph Stiller, Henrieta Moravčíková, Salzburg : Müry Salzmann, 2014. ISBN 978-3-99014-096-3.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Monumentality in Slovak architecture of the 1960s and 1970s: authoritarian, national, great and abstract. In The Journal of Architecture. Vol. 14, Iss. 1 (2009), p. 45-65. ISSN 1360-2365

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=1578&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia