Historický ústav SAV
 
PhDr. Katarína Haberlandová, PhD. English version
PhDr. Katarína Haberlandová, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava 45
Tel.:
+421 02 5930 9225
E-mail:
katarina.haberlandova@savba.sk
WWW:

Pracovná pozícia:
vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

dejiny architektúry 20. storočia s dôrazom na medzivojnové obdobie a priemyselnú architektúru, dejiny a teória ochrany architektúry moderného hnutia a industriálneho dedičstva, kritika súčasnej architektúry

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2001: Mgr. - Univerzita Palackého v Olomouci, odbor dejiny a teória výtvarného umenia
2003: PhDr. - Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity
2017: PhD. - Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity

Ocenenia:

Prémia Literárneho fondu v kategórii vedeckej a odbornej literatúry za dielo - Industriál očami odborníkov/pamätníkov. Teória a metodológia ochrany priemyselného dedičstva v kontexte Bratislavy. Vydavateľstvo STU 2016 (spoluautorka Nina Bartošová)

Publikačná činnosť

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4957&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia