Historický ústav SAV
 
Oliver Zajac, PhD. Slovenská verzia
Oliver Zajac, PhD. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: oliver.zajac@savba.sk

WWW:

Position:
junior researcher

Fields of scholarly interest:

Politické, sociálne a kultúrne dejiny prvej polovice 19. storočia, špecificky so zameraním na poľské dejiny.

Education:

Mgr., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012-2017.
PhD., Historický ústav SAV v Bratislave, 2017-2021.

Scholarships and Fellowships:

Deutsche Historische Institut Warschau/Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Varšava, Poľsko (október 2021 – september 2022).
École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paríž, Francúzsko (január – máj 2021).
Universität Wien, Viedeň, Rakúsko (apríl – jún 2019; február – apríl 2020).
Université Paris 1 : Panthéon-Sorbonne, Paríž, Francúzsko (november – december 2019).
Uniwersytet Jagielloński, Krakov, Poľsko (január – marec 2019).
Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Marburg, Nemecko (september 2018).
Univerza v Ljubljani, Ľubľana, Slovinsko (február – marec 2016).

Acknowledgements:

2021 – Študentská osobnosť Slovenska, kategória Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika a história.
2021 – čestné uznanie, Aquila Polonica Article Prize – sútaž o najlepší anglicko-jazyčný text venovaný Polish Studies, organizovaná Polish Studies Association.
2021 – 2. miesto v sútaži mladých vedeckých pracovníkov SAV, kategória doktorandi III. oddelenia SAV.

Member of editorial boards:

Člen redakčnej rady Porta Balkanica
Člen redakčnej rady HistoryLab.sk

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Slovensko-poľská komisia historikov, člen
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, člen

Publishing activity

Years 2016 - 2021

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

ZAJAC, Oliver. The Map as a Political Manifesto: The Case of "Karta dawnej Polski and Hôtel Lambert’s Concepts of the Polish State and Nation. In Zeitschrift für Ostmitteleuropa - Forschung, 2020, band 69, nr. 3, s. 327-354. ISSN 0948-8294. Dostupné na internete: <https://www.zfo-online.de/portal/index.php/zfo/article/view/10771>

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

ZAJAC, Oliver. Ilýrske provincie v slovinských učebniciach dejepisu: dedičstvo slobody alebo národný mýtus? [The Illyrian provinces in the Slovenian history textbooks: Legacy of freedom or national myth?]. In Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů. - Červený Kostelec ; Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy : Nakladatelství Pavel Mervart, 2017, s. 197-207. ISBN 978-80-7465-279-0.

ZAJAC, Oliver. Mechanisms of Unofficial Diplomacy : the Case of František Zach's Actions During the 1844 Albert Nugent Visit in Belgrade. In Crossroads of the Old Continent. Central and Southeastern Europe in the 19th and 20th Century. - Kraków : PETRUS, 2021, p. 21-39. ISBN 978-83-7720-633-1.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

ZAJAC, Oliver. John Snow zachraňuje svet: cholera vo viktoriánskom Londýne [John Snow Is Saving the World: Cholera in Victorian London]. In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 192-201. ISBN 978-80-8159-836-4.

ZAJAC, Oliver. Napoleona v Rusku neporazil len generál zima, ale aj maršál týfus. In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 151-158. ISBN 978-80-8159-836-4.

ZAJAC, Oliver. Nepriateľ horší než akákoľvek armáda: Napoleon kontra mor [The enemy worse than any army: Napoleon versus the plague]. In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 143-150. ISBN 978-80-8159-836-4.

ZAJAC, Oliver. Z kolonizátorov asimilovaní, z nepriateľov spojenci: Germanizácia Haliče z pohľadu Adama Jerzyho Czartoryského a Hôtel Lambert 1830 – 1846 [From Colonizers to those who Were Assimilated, from Enemies to Allies: Germanization of Galicia through the Eyes of Adam Jerzy Czartoryski and Hôtel Lambert 1830 – 1846]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 65-82. ISBN 978-80-224-1921-5. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

ZAJAC, Oliver. Mapa ako nástroj diskurzu – sociálny konštruktivizmus, kritická kartografia a historický výskum máp [Map as an Instrument of a Discourse - Social Constructivism, Critical Cartography and a Historical Research of Maps]. In Ako sa píšu dejiny? Metódy - prístupy - pramene : zborník príspevkov z 9.vedeckej konferencie mladých historikov, ktorý zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v dňoch 16.-17. októbra 2019. Editorka: Katarína Hromuľáková ; recenzenti: Mikuláš Jančura, Eva Kowalská, Drahoslav Magdoško. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, s. 49-58. ISBN 978-80-8152-848-4.

ZAJAC, Oliver. Politický koncept juhoslavizmu a interpretácia vybraných problémov dejín 18. a 19. storočia v slovinských učebniciach dejepisu [Political concept of Yugoslavism and interpretation of selected problems of the 19th and 20th century history in the Slovenian schoolbooks]. In Porta Balkanica, 2018, roč. 10, č. 1-2, s. 58-67. ISSN 1804-2449.

ZAJAC, Oliver. Prirodzené hranice, historické hranice, politické hranice: diskurz o budúcej podobe a povahe nezávislého Poľska v podmienkach Veľkej emigrácie do roku 1861. In Hranice v priestore a čase. Stretnutie mladých historikov X. : zborník príspevkov z 10. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v dňoch 18.-19. novembra 2020. Eds. Dana Kušnírová, Peter Pavonič ; recenzenti: Stela Csachová, Mikuláš Jančura, Patrik Kunec, Slávka Otčenášová, Štefan Šutaj. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, s. 58-64. ISBN 978-80-8152-988-7. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://unibook.upjs.sk/img/cms/2021/FF/hranice-v-priestore-a-case.pdf>

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

ZAJAC, Oliver. Brazílie: Nezávislost, nebo smrt! In Fakta a Svědectví, 2018, roč. 10, č. 9, s. 30-31. ISSN 1803-6228.

ZAJAC, Oliver. Markýz, který dal jméno sadismu. In Fakta a Svědectví, 2018, roč. 10, č. 6, s. 12-13. ISSN 1803-6228.

ZAJAC, Oliver. Mozart : hudební génius, který odešel příliš brzy. In Fakta a Svědectví, 2018, roč. 10, č. 12, s. 12-13. ISSN 1803-6228.

ZAJAC, Oliver. Somosierra : když polské srdca krvácelo za Napoleona. In Fakta a Svědectví, 2018, roč. 10, č. 11, s. 14-15. ISSN 1803-6228.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

ZAJAC, Oliver. Abraham Lincoln : chlapec z prérie, ktorý roztrhal putá otroctva. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 10, s. 30-36. ISSN 1335-6550.

ZAJAC, Oliver. Aké boli spomienky Slováka v Napoleonovej armáde ? In HistoryWeb, 18. 09. 2017, č., s. 1-5. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ake-boli-spomienky-slovaka-v-napoleonovej-armade#.Web4rFu0OUk>

ZAJAC, Oliver. Alexander I. : samozvaný osloboditeľ a ochranca Európy. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 12, s. 34-38. ISSN 1335-6550.

ZAJAC, Oliver. Bez diplomu nezamestnali ani Mickiewicza. In HistoryWeb, 2019, 8. 4., [8] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/bez-diplomu-nezamestnali-ani-Mickiewicza>

ZAJAC, Oliver. Históriu píšu víťazi. A kto píše učebnice dejepisu ? In Príbehy 20. storočia, 2020, roč. 3, č. 2, s. 38-42. ISSN 2585-9048.

ZAJAC, Oliver. Keď nad Tatrou znela Marseillaisa : ohlasy revolúcie na Slovensku. In Historická revue, 2019, roč. 30, č. 7, s. 66-69. ISSN 1335-6550.

ZAJAC, Oliver. Mikuláš I. : šarmantný bonviván vyrástol v neľútostného autokrata. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 12, s. 40-43. ISSN 1335-6550.

ZAJAC, Oliver. Mladé roky Napoleóna Bonaparta : z korzického vlastenca francúzskym hrdinom. In Historická revue, 2019, roč. 30, č. 10, s. 18-23. ISSN 1335-6550.

ZAJAC, Oliver. Osvietenský absolutizmus : falošná idea alebo vznešený cieľ ? In Historická revue, 2020, roč. 31, č.1, s. 20-23. ISSN 1335-6550.

ZAJAC, Oliver. Padli pri Waterloo, ale ich zuby žili ďalej. In HistoryWeb, 2018, 3.10., [4] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/padli-pri-waterloo-ale-ich-zuby-zili-dalej#.W7XRDXszaUl>

ZAJAC, Oliver. Rakúsky princ mohol byť lídrom poľskej revolúcie. In HistoryWeb, 2019, 5.2., [6] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/rakusky-princ-mohol-byt-lidrom-polskej-revolucie>

ZAJAC, Oliver. Testament ruského cára Petra Veľkého je podvrh. In HistoryWeb, 2017, č. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/testament-ruskeho-cara-petra-velkeho-je-podvrh#.WhKqxlXiaUk>

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

VALENT, Jaroslav - ZAJAC, Oliver. Od ideálu rovnosti k teroru: Francúzska revolúcia priniesla vznešené hodnoty i najhrubšie násilie. In VALENT, Jaroslav. Fenomény dejín. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 38-56. ISBN 978-80-559-0714-7.

ZAJAC, Oliver. Gambler menovaný šéfredaktorom : Napoleon, juhovýchodná Európa a jeden nepodarený novinový experiment. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 157-166. ISBN 978-80-8159-999-6.

ZAJAC, Oliver. Kto mohol zastaviť kardinála Richelieua? In História pre zaneprázdnených : dejiny od lovcov mamutov po atómový vek. Eds. Branislav Kovár, Jakub Drábik ; recenzenti: Miroslav Lysý, Lucia Benediková. Prvé vydanie. - Bratislava : Premedia, 2019, s. 188-192. ISBN 978-80-8159-798-5.

ZAJAC, Oliver. Padli pri Waterloo, ale ich zuby žili ďalej. In História pre zaneprázdnených : dejiny od lovcov mamutov po atómový vek. Eds. Branislav Kovár, Jakub Drábik ; recenzenti: Miroslav Lysý, Lucia Benediková. Prvé vydanie. - Bratislava : Premedia, 2019, s. 210-213. ISBN 978-80-8159-798-5.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

ZAJAC, Oliver. Dudeková, Gabriela - Mannová, Elena a kol. Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi. Vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. Bratislava: Spoločnosť Pro Historia, 2017. 511 s. ISBN 978-80-89910-01-4. In Mesto a dejiny, 2018, roč. 7, č. 1, s. 137-139. ISSN 1339-0163. Recenzia na: Vojak medzi civilmi / Gabriela Dudeková, Elena Mannová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro História, 2017.

ZAJAC, Oliver. Francúzska revolúcia zrodila občana. In HistoryWeb, 2018, 20.7., [3] s. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Zrození občana / Daniela Tiková (ed.). - Praha : Academia, 2015. - ISBN 978-80-200-2423-7. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/francuzska-revolucia-zrodila-obcana#.W7XTaHszaUl>

ZAJAC, Oliver. Habsburský kúsok v skladačke našich dejín. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 1, s. 12. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Bratislavskí Habsburgovci / Roman Holec. - Bratislava : Marenčin PT, 2019.

ZAJAC, Oliver. Kodajová, Daniela- Macho, Peter a kol. Jozef Miloslav Hurban - osobnosť v spoločnosti a reflexii. (Jozef Miloslav Hurban and his Place in History). Bratislava: VEDA, 2017, 448 pages. ISBN 9788022416078. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 5, s. 908-911. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Jozef Miloslav Hurban - osobnosť v spoločnosti a reflexii / Daniela Kodajová, Peter Macho a kol. - Bratislava : VEDA, 2017. - ISBN 9788022416078.

ZAJAC, Oliver. Košice po Trianone: Sofiina voľba. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 11, s. 25. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Potrianonské Košice / Ondrej Ficeri. - Bratislava : VEDA, 2019.

ZAJAC, Oliver. Nielen ľudia majú svoje dejiny. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 2, s. 24. ISSN 1210-1982. Recenzia na: História oceánov / Juraj Činčura. - Bratislava : VEDA, 2019.

ZAJAC, Oliver. Osobnostné krízy šiestich národov. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 3, s. 24. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Ako národy riešia svoje krízy / Jared Diamond. - Bratislava : Premedia, 2019.

ZAJAC, Oliver. Otec, ktorý nespája. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č.5, s. 18-19. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Hlinka. Otec národa ? / Roman Holec. - Bratislava : Marenčin PT, 2019.

ZAJAC, Oliver. Persona non grata slovenských dejín sa dočkala biografie. In Knižná revue, 2021, roč. 31, č. 10, s. 22-23. ISSN 1210-1982. Recenzia na: "Ľudožrút" v Hornom Uhorsku / József Demmel. - Bratislava : Veda, 2020.

ZAJAC, Oliver. Sienkiewicz sa nebál ani politickej konfrontácie. In HistoryWeb, 2018, 30. 11., [3] s. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Henryk Sienkiewicz ve světe politiky / Marceli Kosman (ed.). - Praha : Academia, 2018. - ISBN 9789-80-200-2763-4. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/sienkiewicz-sa-nebal-ani-politickej-konfrontacie>

ZAJAC, Oliver. Skutočný rozhovor s dejinami. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 10, s. 16. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Rozhovor s dejinami / Ivan Kamenec, Miroslav Michela. - Bratislava : Hadart Publishing, 2019.

ZAJAC, Oliver. Zabudnutá aj nenávidená Trianonská mierová zmluva. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 11, s. 24-25. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Trianon / Roman Holec. - Bratislava : Marenčin PT, 2020.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi = Epidemics in history. Ed. Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková. 1. vyd. Bratislava : Premedia, 2020. 293 s. Civilizácia. ISBN 978-80-8159-836-4 (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku)

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

KOVÁR, Branislav - ZAJAC, Oliver - BENEDIKOVÁ, Lucia. Môže štúdium historických pandémií pomôcť v boji proti tej aktuálnej? In HistoryWeb [serial], 2021, č. 2, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/moze-studium-historickych-pandemii-pomoct-v-boji-proti-tej-aktualnej>

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

VALENT, Jaroslav - ZAJAC, Oliver. Rozhovor s historikom Oliverom Zajacom : Abraham Lincoln a jeho cesta k trinástemu dodatku. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 10, s. 13-21. ISSN 1335-6550.

ZAJAC, Oliver. Čo nás učí história. In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2021, roč. 27, č. 6, s. 40. ISSN 1335-4000. Dostupné na internete: <https://www.quark.sk/co-nas-uci-historia/>

ZAJAC, Oliver. Mali liptovskí kati veľa práce ? In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 6, s.16-17. ISSN 1210-1982.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=12859&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia