Historický ústav SAV
 
Mgr. Erik Koncz Slovenská verzia

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: erik.koncz@savba.sk

WWW:

Position:
internal doctoral student

Fields of scholarly interest:

Aristocratic society in Hungary in the 18th century on the case of the Balassa family

Education:

Mgr. - Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, odbor: história, 2021

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Hont a jeho dejiny

Publishing activity

Years 2016 - 2021

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

KONCZ, Erik. Hont: Od kniežatstva ku šľachtickej stolici. In Hont a jeho dejiny : Vedecko-populárny trojmesačník o dejinách a kultúre Hontu, 2021, roč. 1, č. 2, s. 4-9. ISSN 2729-8833.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

KONCZ, Erik. "O čom písala aristokracia?" Listy grófky Kataríny Zichy pre manžela, grófa Pavla II. Balassu. In Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie. ročník VII. Zostavil Mišo Šesták. - Hradište : Občianske združenie Priatelia histórie Novohradu, 2021, s. 52-54. ISBN 978-80-973704-6-6.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

KONCZ, Erik. Spomienky na oberačku. In Hont a jeho dejiny : Vedecko-populárny trojmesačník o dejinách a kultúre Hontu, 2021, roč. 1, č. 2, s. 32-33. ISSN 2729-8833.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=12738&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia