Historický ústav SAV
 
Jakub Drábik, PhD. Slovenska verzia
Mgr. Jakub Drábik, PhD. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: jakub.drabik@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/JakubDrábik

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

One central element of my interest has been the comparative history of fascism, particularly British and Czech fascism. My work, however, covers a broad range of topics, including European fascisms, British and Czechoslovak history as well as the history of Central and Eastern Europe in the 20th Century.

Education:

2004 – 2009 Faculty of Arts, Prešov University in Prešov, history (Mgr. 2009)
2011 – 2014 Faculty of Arts, Charles University in Prague, history (Ph.D. 2014)

Scholarships and fellowships:

- Visiting research scholar, Central European University, Budapest, Hungary (September 2017 – August 2018)
- Visiting research scholar, Uniwersytet Wrocławski, Poland (February – April 2014)
- Visiting research scholar, Oxford Brookes University, United Kingdom (September 2012 – August 2013)
- Erasmus student, Bolton University, Bolton, United Kingdom (September 2008 – February 2009)

Acknowledgements:

2020 – Kniha roka Knižnej Revue za knihu Fašizmus
2018 – Cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka
2017-2018 – Visegrad Scholarship
2017 – Stipendium Husovy nadace
2017 – 2019 Štipendium Schwarzovho fondu SAV
2017 – 2018 Štipendium Fondu na podporu umenia
2014 – Štipendium CEEPUS
2012-2013 – Anglo-Czech Educational Fund scholarship
2011 – Štipendium Karlovej univerzity za excelentné študentské výsledky
2011 – Štipendium CEEPUS
2009 – Cena rektora Prešovskej univerzity v Prešove
2008 – 2009 Štipendium Erasmus
2004 – 2009 Štipendium Prešovskej univerzity v Prešove za výborné študentské výsledky v plnej výške

Member of editorial boards:

HistoryWeb.sk/HistoryLab.sk (od 2015)
Human Affairs (od 2019)

Publishing activity

Years 2016 - 2021

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

DRÁBIK, Jakub. Fašista : příběh sira Oswalda Mosleyho [Fascist. The Story of Sir Oswald Mosley]. Recenzenti: Slavomír Michálek, Martin Kovář. 1. vydanie. Praha : Academia, 2017. 500 s. + 32 s. obrazových príloh. ISBN 978-80-200-2679-8

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

DRÁBIK, Jakub. Fašizmus [Fascism]. Recenzenti: Miloslav Szabó, Ivan Kamenec, Tomáš Nociar. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Premedia, 2019. 643 s. ISBN 978-80-8159-781-7

ROGUĽOVÁ, Jaroslava - DRÁBIK, Jakub - LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena - PEŠEK, Jan - SABOL, Miroslav - SIKORA, Stanislav. Slováci a Československá socialistická republika : liberalizácia, normalizácia a pád komunistického režimu [The Slovaks and The Czechoslovak Socialist Republic. Liberalization, Normalization and the Fall of the Communist Regime]. XIII d. Recenzenti: Martin Pekár, Dušan Segeš. 1. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018. 190 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. ISBN 978-80-85501-71-1 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

DRÁBIK, Jakub - HORÁK, Pavel - KESSLER, Vojtěch. Křikem proti republice [Screaming against the Republic]. In Republika Československá 1918-1939. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 437-450. ISBN 978-80-7422-643-4.

DRÁBIK, Jakub. Sir Oswald Mosley (1896-1980) Falešný mesiáš povstávající z popela [Sir Oswald Mosley (1896-1980). The Fake Messiah Rising from the Ashes]. In Lidé a dějiny : k roli osobnosti v histórii v multidisciplinární perspektívě. - Praha : Academia, 2017, s. 491 - 520. ISBN 978-80-200-2716-0.

DRÁBIK, Jakub. The History of Czech Fascism: A Reappraisal. In Beyond the Fascist Century : Essays in Honour of Roger Griffin. - Cham : Palgrave Macmillan, 2020, pp. 177-194. ISBN 978-3-030-46830-9. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-46831-6_8

DRÁBIK, Jakub. "We´re of their blood and spirit of their spirit": Ex-servicemen and the British Union of Fascists. In New Political Ideas in the Aftermath of the Great War. - Palgrave Macmillan, 2017, s. 151-174. ISBN 978-3-319-38914-1.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

DRÁBIK, Jakub. Pražská jar a invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 očami "západnej" historiografie [The Prague Spring and the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia in 1968 as reflected in "Western" historiography]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 4, s. 693-721. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Štúdia vyšla v angl. jaz. mutácii: Drábik, Jakub: The Prague Spring and the Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakiain 1968 as Reflectedin the "Western" Historiography. In: Operation Danube Reconsidered. The International Aspects of the Czechoslovak 1968 Crisis. (Jakub Drábik ed.). Stuttgart, ibidem Verlag, 2021, s. 129-158. ISBN 978-3-8382-1554-9. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.4.6 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

DRÁBIK, Jakub. Desperate measures or creativity ? BUF propaganda techniques. In Dvacáté století, 2017, roč. 9, č. 1, s. 9-17. ISSN 1803-750X.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

DRÁBIK, Jakub. Muž, ktorý vyhral vojnu : pozoruhodný príbeh Lloyda Georgea [The man who had won the war. The remarkable story of Lloyd George]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16, č. 2, s. 21-26. ISSN 1335-8316.

ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

DRÁBIK, Jakub. Spreading the faith: the propaganda of the British Union of Fascists. In Journal of Contemporary European Studies [serial], 2017, vol. 25, no. 2, s. 211-225. (2016: 0.649 - SJR, Q1 - SJR). (2017 - SCOPUS). ISSN 1478-2804. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/14782804.2016.1219846

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

DRÁBIK, Jakub. A very long shadow: The Munich Agreement in post-war Czechoslovak communist propaganda, ideology and historiography, 1948–89. In The Munich Crisis, politics and the people : international, transnational and comparative perspectives. - Manchester : Manchester University Press, 2021, pp. 44-65. ISBN 978-1-5261-3808-8. (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

DRÁBIK, Jakub. Fenomén násilia v ideológii a praxi Národnej obce fašistickej [The Phenomenon of Violence in the Ideology and Practice of the National Fascist Community]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 167-184. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

DRÁBIK, Jakub. Indivíduum, spoločnosť a kult osobnosti : ideálny vodca v predstavách československých medzivojnových fašistov [Individual, Society and the Personality Cult : Ideal Leader according to the Czechoslovak Inter-war Fascists]. In HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 57-77. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

DRÁBIK, Jakub. Trumanova doktrína [Truman Doctrine]. In Fakta a Svědectví, 2017, roč. 9, č. 3, s. 16-17. ISSN 1803-6228.

DRÁBIK, Jakub. 1936 - rok tří králů : pro lásku se Eduard VIII. vzdal trůnu. In Fakta a Svědectví, 2017, roč. 9, č. 6, s. 12-14. ISSN 1803-6228.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (výber)

DRÁBIK, Jakub. Ako nás zmenila druhá svetová vojna ... In HistoryWeb, 3.11. 2017, č. ISSN 1338-8789.

DRÁBIK, Jakub. Ako sa zbaviť vietnamského bremena? In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 10, s.62-64. ISSN 1335-6550.

DRÁBIK, Jakub. Anschluss 1938 : prvá "obeť" Hitlerovej pažravosti. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 3, s. 74-77. ISSN 1335-6550.

DRÁBIK, Jakub. Barbarské metódy : Briti v Južnej Afrike. In Historická revue, 2017, roč. 28, č. 9, s.38-41. ISSN 1335-6550.

DRÁBIK, Jakub. Biela ruža: Z Hitlerjugend do odboja proti nacizmu. In HistoryWeb, 13. 3. 2017, č. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/biela-ruza-z-hitlerjugend-do-odboja-proti-nacizmu#.WNPLbFXhCUl>

DRÁBIK, Jakub. Cesta britského buldoga k premiérskemu kreslu. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 2, s. 40-43. ISSN 1335-6550.

DRÁBIK, Jakub. Evakuácia z Dunkerque zachránila Spojencom vojnu. In HistoryWeb, 19. 07. 2017, č. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/evakuacia-z-dunkerque-zachranila-spojencom-vojnu#.WXBmLITyiUl>

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

DRÁBIK, Jakub. Fašizmus a mládež. Historická perspektíva. In Mládež a extrémizmus : výskumy, úvahy, odporúčania. Zostavil Tomáš Nociar. - Bratislava : Inštitút pre medzikultúrny dialóg, 2017, s. 9-12. ISBN 978-80-970915-3-8. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.ipmd.sk/wp-content/uploads/2017/12/MaE_book_A4_web.pdf>

DRÁBIK, Jakub. Germania - Hitlerov megalomanský sen. In História pre zaneprázdnených : dejiny od lovcov mamutov po atómový vek. Eds. Branislav Kovár, Jakub Drábik ; recenzenti: Miroslav Lysý, Lucia Benediková. Prvé vydanie. - Bratislava : Premedia, 2019, s. 299-304. ISBN 978-80-8159-798-5.

DRÁBIK, Jakub. Húževnatého Churchilla nezabila ani Amerika. In História pre zaneprázdnených : dejiny od lovcov mamutov po atómový vek. Eds. Branislav Kovár, Jakub Drábik ; recenzenti: Miroslav Lysý, Lucia Benediková. Prvé vydanie. - Bratislava : Premedia, 2019, s. 288-293. ISBN 978-80-8159-798-5.

DRÁBIK, Jakub. Krížovky, ktoré mohli zmariť vylodenie v Normandii. In História pre zaneprázdnených : dejiny od lovcov mamutov po atómový vek. Eds. Branislav Kovár, Jakub Drábik ; recenzenti: Miroslav Lysý, Lucia Benediková. Prvé vydanie. - Bratislava : Premedia, 2019, s. 311-316. ISBN 978-80-8159-798-5.

DRÁBIK, Jakub. Krvavý masaker v Sowete. In História pre zaneprázdnených : dejiny od lovcov mamutov po atómový vek. Eds. Branislav Kovár, Jakub Drábik ; recenzenti: Miroslav Lysý, Lucia Benediková. Prvé vydanie. - Bratislava : Premedia, 2019, s. 365-370. ISBN 978-80-8159-798-5.

DRÁBIK, Jakub. Najprefíkanejší hlupák v dejinách : ako prežiť severovietnamské zajatie. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 500-509. ISBN 978-80-8159-680-3.

DRÁBIK, Jakub. Neprejdú! Ako Londýnčania odmietli fašizmus. In História pre zaneprázdnených : dejiny od lovcov mamutov po atómový vek. Eds. Branislav Kovár, Jakub Drábik ; recenzenti: Miroslav Lysý, Lucia Benediková. Prvé vydanie. - Bratislava : Premedia, 2019, s. 274-279. ISBN 978-80-8159-798-5.

DRÁBIK, Jakub. Peklo z nebies: bombardovanie Drážďan. In História pre zaneprázdnených : dejiny od lovcov mamutov po atómový vek. Eds. Branislav Kovár, Jakub Drábik ; recenzenti: Miroslav Lysý, Lucia Benediková. Prvé vydanie. - Bratislava : Premedia, 2019, s. 317-323. ISBN 978-80-8159-798-5.

DRÁBIK, Jakub. Prečo bola invázia ZSSR do Afganistanu neúspešná? In História pre zaneprázdnených : dejiny od lovcov mamutov po atómový vek. Eds. Branislav Kovár, Jakub Drábik ; recenzenti: Miroslav Lysý, Lucia Benediková. Prvé vydanie. - Bratislava : Premedia, 2019, s. 371-377. ISBN 978-80-8159-798-5.

DRÁBIK, Jakub. Slovenský diktátor Šrobár ubránil Bratislavu. In História pre zaneprázdnených : dejiny od lovcov mamutov po atómový vek. Eds. Branislav Kovár, Jakub Drábik ; recenzenti: Miroslav Lysý, Lucia Benediková. Prvé vydanie. - Bratislava : Premedia, 2019, s. 263-269. ISBN 978-80-8159-798-5.

VALENT, Jaroslav - DRÁBIK, Jakub. Prečo sa ľudia stávajú fašistami. In VALENT, Jaroslav. Fenomény dejín. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 57-65. ISBN 978-80-559-0714-7.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (výber)

DRÁBIK, Jakub. Akí boli veľkí hráči studenej vojny ? In HistoryWeb, 2018, 5.1., [5] s. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Rivali a partneri studenej éry / Slavomír Michálek. - Bratislava : VEDA, 2017. - ISBN 978-80-224-1602-3. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/aki-boli-velki-hraci-studenej-vojny#.WmWhPq7iaUl>

DRÁBIK, Jakub. Alexander Mach bol srdcom fašista. In HistoryWeb, 2018, 14.12., [5] s. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Alexander Mach. Radikál z povolania / Anton Hruboň. - Bratislava : Premedia, 2018. - ISBN 978-80-8159-667-4. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/alexander-mach-bol-srdcom-fasista>

DRÁBIK, Jakub. Augustu 1968 predchádzala dezinformačná kampaň. In HistoryWeb, 2018, 27.7., [5] s. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Operace Dunaj. Krvavá odpověd Varšavské smlouvy na pražské jaro1968 / Danielo Povolný. - Praha : Academia, 2018. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/augustu-1968-predchadzala-dezinformacna-kampan#.W17PrtUzaUl>

DRÁBIK, Jakub. Bauerkämper, Arnd - Rossolinski-Liebe, Grzegorz (Eds.) Fascism without Borders : Transnational connections and Cooperation between Movements and Regimes in Europe from 1918 to 1945. New York, Oxford: Berghahn, 2017, 384 s. ISBN 978-17853346-89. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 2, s. 349-353. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Fascism without Borders / Bauerkämper, Arnd - Rossolinski-Liebe, Grzegorz (Eds.). - New York ; Oxford : Berghahn, 2017. - ISBN 978-17853346-89.

DRÁBIK, Jakub. Bol ľudácky režim vojnovej republiky fašistický? In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2021, 4.11., [8 s.]. ISSN 2729-9287. Recenzia na: Fašizmus náš slovenský / Anton Hruboň a kol. - Bratislava : Premedia, 2021. - ISBN 9788081598111. Dostupné na internete: <https://historylab.sk/recenzie/bol-ludacky-rezim-vojnovej-republiky-fasisticky/>

DRÁBIK, Jakub. Brendan Simms napísal jeden z najhorších Hitlerových životopisov. In HistoryWeb, 2021, 27.7. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Hitler / Brendan Simms. - Bratislava : IKAR, 2021. - ISBN 978-80-55177-441. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/brendan-simms-napisal-jeden-z-najhorsich-hitlerovych-zivotopisov>

DRÁBIK, Jakub. Černák, Tomáš - Mocko, Martin. Husák v odboji a SNP 1938-1945. Bratislava: Marenčin PT, 20169, 348 s. ISBN 9888081146534. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 1, s. 165-169. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Husák v odboji a SNP 1938-1945 / Tomáš Černák, Martin Mocko. - Bratislava : Marenčin PT, 2016. - ISBN 978-80-811-465-34.

DRÁBIK, Jakub - NOCIAR, Tomáš. Jan RATAJ – Miloš DLOUHÝ – Antonín HÁKA, Proti systému! Český radikální konzervativismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21. století, Praha: Auditorium 2020, 334 s. In Moderní dějiny, 2021, roč. 29, č. 2, s. 311-322. ISSN 1210-6860. Recenzia na: Proti systému! Český radikální konzervativismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21. století / Jan Rataj, Miloš Dlouhý, Antonín Háka. - Praha : Auditorium, 2020.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Operation Danube reconsidered : The intenational Aspects of the Czechoslovak 1968 Crisis. Ed.: Jakub Drábik. Stuttgart : ibidem-Verlag, 2021. 167 p. ISBN 978-3-8382-1554-9

If This Is a Woman : Studies on Women and Gender in the Holocaust. Edited by: Denisa Nešťáková, Katja Grosse-Sommer, Borbála Klacsmann, Jakub Drábik. Boston : Academic Studies Press, 2021. 292 p. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/9781644697115. ISBN 9781644697108 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (výber)

ABEILLE, Katarína - DRÁBIK, Jakub. Fašizmus vtedy a dnes : rozhovor. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 2020, 10. 1., s. 52-59. ISSN 2585-7843.

BROWN, Martin - DRÁBIK, Jakub. Britský historik: udivuje ma, že o SNP sa hovorí tak málo. In HistoryWeb, 2019, 11.11. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/britsky-historik-udivuje-ma-ze-o-snp-sa-hovori-tak-malo>

BROWN, Martin - DRÁBIK, Jakub. SNP malo väčšiu šancu na úspech ako Varšavské povstanie. In HistoryWeb, 2019, 18.11. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/snp-malo-vacsiu-sancu-na-uspech-ako-varsavske-povstanie>

DRÁBIK, Jakub. Baka, Igor- Maskalík, Alex - Medvecký, Matej- Minařík, Pavel. Vojenské dejiny Slovenska VII: zväzok (1968-1992). Bratislava: Magnet Press, 2016, 360 s. ISBN 9788089169344. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 1, s. 175-176. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

DRÁBIK, Jakub. Bezvýznamní treťotriedni propagandisti. In Denník N, piatok 4. augusta 2017, roč. 3, č. 149, s. 21. ISSN 1339-844X.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=10520&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia