Historický ústav SAV
 
Ing. arch. Monika Bočková, PhD. English version
Ing. arch. Monika Bočková, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava 45
Tel.:
+421 02 5930 9220
E-mail: histmobo@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

Je architekta a členka výskumného kolektívu Oddelenia architektúry na Historickom ústave SAV. Na Fakulte architektúry a dizajnu STU ukončila doktorandský výskum na tému “Plánovaná rieka: Vzťah Dunaja a Bratislavy v kontexte mestského plánovania od 18. Storočia po súčasnosť.” Ako výskumníčka sa orientuje na urbánne dejiny, moderné plánovanie miest a dedičstvo architektonickej moderny. Je spoluautorkou publikácií Bratislava (Ne)plánované mesto (2020), Ročenka slovenskej architektúry (2020) či Správa o slovenskej architektúre (2023) a členkou slovenskej pracovnej skupiny DOCOMOMO. Venuje sa tiež kritickému písaniu o súčasnej architektúre a občianskemu aktivizmu.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2011 Gymnázium Ladislava Sáru v Bratislave
2018 Fakulta architektúry a dizajnu STU, Ing. arch.
2023 Fakulta architektúry a dizajnu STU, PhD.

Ocenenia:

2020 Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za dielo Bratislava (Ne)plánované mesto
2020 Medzinárodná cena kreatívnych médií Creative design award za dielo Bratislava (Ne)plánované mesto

Štipendiá a študijné pobyty:

2014 - 2015 študijný pobyt Erasmus na Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma, IT
2016 - 2017 študijný pobyt Erasmus na Fakultät für Architektur und Raumplanung, Technische Universität Wien, AT
2021 Ernst Mach Stipendium, štipendijný pobyt na Die Angewandte: Universität für angewandte Kunst Wien, AT

Členstvo vo vedeckých orgánoch a inštitúciách:

DOCOMOMO Slovensko – členka národnej pracovnej skupiny

Publikačná činnosť

Vedecká publikačná činnosť

ADD

BOČKOVÁ, Monika. Bratislava and the planned river: Mapping the impact of the Danube regulations between 1772 and 1896 on urban development. In: Architektúra & urbanizmus: časopis pre teóriu architektúry a urbanizmus. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Ústav stavebníctva a architektúry, 2021, Roč. 55, č. 1-2, s. 105-11. ISSN 0044-8680.

ADF

BOČKOVÁ, Monika. River as a flow of commodities: The reasoning behind the third Danube regulation in Bratislava by Enea Grazioso Lanfranconi. DOI 10.2478/alfa-2021-0024 In: Alfa: architecture papers of the Faculty of architecture and design STU. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry a dizajnu, 2021, Roč. 26, č. 4, s. 46-54. ISSN 2729-7640.

BOČKOVÁ, Monika. The Rise of Container Structures along the Danube River in Bratislava: The Transformation of the Embankment after the River Regulation. DOI 10.2478/alfa-2023-0023 In: Alfa: architecture papers of the Faculty of architecture and design STU. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry a dizajnu, 2023, Roč. 28, č. 4, s. 28-37. ISSN 2729-7640.

AFC

BOČKOVÁ, Monika. The Hybrid Research Method Used for (Un)Planned Bratislava Examination and Interpretation . DOI 10.13164/phd.fa2020.4 In: 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020 - proceedings: Contemporary research despite the crisis. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020, s. 33-41. ISBN 978-80-214-5903-8.

AED

BOČKOVÁ, Monika. Plánovaná rieka = Planner river. The relationship between the Danube and Bratislava in the context of urban planning since 18th century to the present: Vzťah Dunaja a Bratislavy v kontexte mestského plánovania od 18. storočia po súčasnosť In: Point for science 3: Zborník doktorandského výskumu 2022. Bratislava: Spektrum STU , 2022, s. 40-41. ISBN 978-80-227-5228-2.

BOČKOVÁ, Monika. The dual nature of the Danube river's transformation in turn of the 20th century Bratislava In: European City Planning at the turn of the 19th and 20th century: Conference Proceedings. Bratislava: Spektrum STU , 2022, s. 78-84. ISBN 978-80-227-5253-4.

AAB

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta, SZALAY, Peter, HABERLANDOVÁ, Katarína, PASTOREKOVÁ, Laura, BOČKOVÁ, Monika. Bratislava (ne)plánované mesto. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2020. ISBN 978-80-556-4696-1.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta, SZALAY, Peter, HABERLANDOVÁ, Katarína, PASTOREKOVÁ, Laura, BOČKOVÁ, Monika. Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. 1 vyd. Bratislava: Slovart, 2020. ISBN 978-80-556-4563-6.

AEDA

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta, SZALAY, Peter, HABERLANDOVÁ, Katarína, PASTOREKOVÁ, Laura, BOČKOVÁ, Monika, SMATANOVA, Gabriela. Správa o slovenskej architektúre. 1 vyd. Bratislava: Slovart, 2023. ISBN: 978-80-566-5849-9

Odborná publikačná činnosť

BDD

BOČKOVÁ, Monika. Píšuci architekti: Euroamerické architektonické myšlení 1936-2011 In: Architektúra & urbanizmus: časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Ústav stavebníctva a architektúry, 2019, Roč. 53, č. 1-2, s. 116-118. ISSN 0044-8680.

BOČKOVÁ, Monika. Kapitalistický realizmus pre architektov: Chrámy peněz In: Architektúra & urbanizmus: časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Ústav stavebníctva a architektúry, 2023, (v tlači)

BDE

BOČKOVÁ, Monika. Kirche der Seligen Maria Restituta in Brünn: Unter dem Regenbogen In: Architektur aktuell: Magazin für Architektur. Viedeň. 2021, č. 12, s. 70-83. ISSN 0570-6602.

BDF

BOČKOVÁ, Monika. Rieka ako projekt. In: Koncept magazín: Podoby súčasnej architektúry. Bratislava: Vydavateľstvo JAGA, 2023, Roč. 1, č. 4, s. 50-57. ISSN 2730-0005

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=13318&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia