Historický ústav SAV
 
PhDr. Patrik Beňuš Slovenská verzia

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24
E-mail: patrik.benus@savba.sk
WWW:

Position:
internal doctoral student

Fields of scholarly interest:

Road traffic on the Slovak-Hungarian border after the Vienna Arbitration

Education:

Mgr. – Faculty of Arts UMB in Banská Bystrica (Slovak language and literature - history), 2020
PhDr. – Faculty of Arts UMB in Banská Bystrica, 2022

Publishing activity

Years 2016 - 2021

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

BEŇUŠ, Patrik. Infraštruktúra v okrese Hnúšťa v rokoch 1939-1945. In Gemer-Malohont : zborník Gemersko-malohontského múzea. ročník 17. - Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské múzeum, 2021, s. 160-177. ISBN 978-80-85134-65-0.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=12861&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia