Historický ústav SAV
 
Agáta Drelová Šústová, M.Litt., PhD. Slovenská verzia
  Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: histdrel@savba.sk

WWW:

Position:
junior researcher

Fields of scholarly interest:

• cultural and intellectual history of Czechoslovakia after 1945
• history of religion in Central and Eastern Europe
• history of Catholics, the Catholic Church and Catholicism: local and global history
• history of women in post-war Czechoslovakia
• history of national identity and nationalism in Slovakia after 1945

Education:

2008 - Bc., politológia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
2010 - MLitt história a medzinárodné vzťahy Univerzita v St. Andrews, Škótsko, Spojené Kráľovstvo
2012 - FHEA, Associate Fellow of the Higher Academy of Education, Higher Academy of Education, Spojené Kráľovstvo
2015 - DPhil. (PhD), história, Univerzita v Exeteri, Anglicko, Spojené Kráľovstvo
2016 - University of Cambridge, Woolf Institute, - Jews, Christians and Muslims in Europe: Modern Challenges, alumni

Scholarships and Fellowships:

Imre Kertész Kolleg, Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Nemecko, Október 2016 – Marec 2017

Členstvo v redakčných radách:

Czech Journal of Contemporary History/Soudobé Dějiny

Publishing activity

Years 2016 - 2021

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Čo znamená národ pre katolíkov na Slovensku? (Prístupy a metodológie po kultúrnom obrate a postkonfesionálnej kritike) [What does the "nation" mean to Catholics in Slovakia? (Approaches and methodologies after the cultural turn and post-confessional critique]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 3, s. 385-411. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.3.1 (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Trust in the Church Hierarchy among the Underground Church Community in Post-1968 Slovakia. In Forum historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2021, roč. 15, č. 2, s. 104-122. (2020: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2021.15.2.8 (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Just a Simple Priest: Remembering Cooperation with the Communist State in the Catholic Church in Postcommunist Slovakia. In Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe. - New York ; London : ANTHEM PRESS, 2017, p. 287-308. ISBN 978-1-78308-723-5.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Katolíci a národná kultúra počas normalizácie [Catholics and National Culture during Normalisation (Current Research Perspectives)]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 469-482. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. "Národ" v diskurze skrytej cirkvi na Slovensku v 80. rokoch [Discussion on the 'Nation' within the Clandestine Church in the 80s in Slovakia]. In Skryté pôsobenie cirkví na Slovensku v rokoch 1948-1989 : zborník z vedeckej konferencie Bratislava 3.-4. novembra 2015. Zostavil Pavol Jakubčin ; recenzenti: Peter Zubko, Beáta Katrebová Blehová. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2018, s. 260-273. ISBN 978-80-89335-85-5.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Gustáv Husák v úlohe cirkevného reformátora. In Príbehy 20. storočia, 2019, roč. 2, č. 2, s. 21-23. ISSN 2585-9048.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Od Leningradu po Samarkand: Pacem in terris na cestách. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 524-535. ISBN 978-80-8159-892-0.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Laczó, Ferencz – Gabrijelčič, Luka Lisjak (Eds.). Legacy of Division. East and West After 1989. Budapest; New York: Central European University Press, 2020. ISBN 9789633863749. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 5, s. 905-910. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Legacy of division. East and West After 1989 / Ferencz Laczó, Luka Lisjak Gabrijelčič (Eds.). - Budapest ; New York : Central European University Press, 2020. - ISBN 9789633863749. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.5.10

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

STRÝČKOVÁ, Katarína - ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Historička Šústová Drelová: Na Slovensku sa vyhýbame pohľadu do tých častí našej minulosti, ktoré sa nám nepáčia. In Denník N, 2021, 28. máj. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/2409852/historicka-sustova-drelova-na-slovensku-sa-vyhybame-pohladu-do-tych-casti-nasej-minulosti-ktore-sa-nam-nepacia/>

ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta - WARD, James Mace. Ward: Prezidenta Tisa nie je možné pochopiť bez súvislostí s holokaustom : čo o Tisovi hovorí autor jeho životopisu. In SME Kultúra, 2019, 14.3., [11] s. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: <https://kultura.sme.sk/c/22074908/ward-prezidenta-tisa-nie-je-mozne-pochopit-bez-suvislosti-s-holokaustom.html>

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=10997&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia