Historický ústav SAV
 
Mgr. Júlia Čížová Slovenská verzia
 

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: julia.cizova@savba.sk
WWW:

Position:
internal doctoral student

Fields of scholarly interest:

She deals with contemporary history with a focus on the history of environmentalism, intellectual history and cultural opposition in the period of socialism.

Education:

2015 – 2020: Filozofická fakulta Univerzity Komenského – učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie

Scholarships and fellowships:

Národný štipendijný program: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky. Dvojmesačný výskumný pobyt, 2022.

Štipendiá na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže: mesačné kurzy maďarského jazyka na ELTE v Budapešti (2019), Segedínskej univerzite (2020), Debrecínskej univerzite (2021).

Štipendium Ernsta Macha v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko: Rakúska akadémia vied. Trojmesačný výskumný pobyt, 2020.

Acknowledgements:

2020: Cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu.

Publishing activity

Years 2016 - 2021

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

ČÍŽOVÁ, Júlia - HOLEC, Roman. 1918 and the Habsburg Monarchy as Reflected in Slovak Historiography. In Historical Studies on Central Europe. - Eötvös Loránd University, 2021, vol. 1, no. 2, pp. 206–229. ISSN 2786-0930. Dostupné na: https://doi.org/10.47074/HSCE.2021-2.08 (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

ČÍŽOVÁ, Júlia. Ochranárstvo a environmentálne iniciatívy v Československu do roku 1989 [Conservationist Movement and Environmental Initiatives in the Czechoslovak Socialist Republic up to 1989]. In Česko-slovenská historická ročenka 2019-2020. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Slovensko-česká/Česko-slovenská komisia historikov vo vydavateľstve VEDA, 2020, s. 169-182. ISBN 978-80-224-1878-2.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

ČÍŽOVÁ, Júlia. Keď Briti pili rádioaktívny čaj o piatej. In HistoryWeb, 2021, 28.6., s.1-7. ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ked-briti-pili-radioaktivny-caj-o-piatej>

ČÍŽOVÁ, Júlia. Ochranár po boku Alžbety II. : princ Philip a jeho vášeň pre prírodu. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 5, s. 34-37. ISSN 1335-6550.

ČÍŽOVÁ, Júlia. "Rozkážeme vetru, dažďu!" : životné prostredie a environmentálne hnutie v ZSSR. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 12, s. 30-37. ISSN 1335-6550.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

ČÍŽOVÁ, Júlia. HOMZA, Martin – MIKOVÁ, Mária – NOVOTNÝ, Milan (eds.). Študentský prológ k Nežnej revolúcii: Bratislava 16. november 1989. Budmerice: Slovenské dejiny, o.z., 2019, 131 s. ISBN 978-80-89929-21-4. In Historický zborník, 2021, roč. 31, č. 1, s. 239-241. ISSN 1335-8723. Recenzia na: Študentský prológ k Nežnej revolúcii: Bratislava 16. november 1989 / Eds. Martin Homza, Mária Miková, Milan Novotný. - Budmerice : Slovenské dejiny, o.z, 2019. - ISBN 978-80-89929-21-4.

ČÍŽOVÁ, Júlia. Strácame Zem je príbehom dlho predpovedanej katastrofy. In HistoryWeb, 2021, 27.4., s. 1-6. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Strácame Zem / Nathaniel Rich. - Bratislava : Hadart Publishing, 2020. - ISBN 9788099941244. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/stracame-zem-je-pribehom-dlho-predpovedanej-katastrofy>

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=12278&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia