Historický ústav SAV
 
PhDr. Patrik Beňuš English version

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24
E-mail: patrik.benus@savba.sk
WWW:

Pracovná pozícia:
interný doktorand

Vedecké zameranie:

Peážna doprava na slovensko-maďarskej hranici po Viedenskej arbitráži

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Mgr. – Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici (slovenský jazyk a literatúra - história), 2020
PhDr. – Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2022

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

BEŇUŠ, Patrik. Infraštruktúra v okrese Hnúšťa v rokoch 1939-1945. In Gemer-Malohont : zborník Gemersko-malohontského múzea. ročník 17. - Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské múzeum, 2021, s. 160-177. ISBN 978-80-85134-65-0.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=12861&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia