Historický ústav SAV
 
Mgr. Dorota Tóthová English version

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: dorota.tothova@savba.sk
WWW:

Pracovná pozícia:
interný doktorand

Vedecké zameranie:

Obraz ženy na prelome 19. a 20. storočia v Uhorsku. Vzájomná konceptuálna dynamika feministických a patriarchálnych diskurzov.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2023 -
Historický ústav SAV v Bratislave
Doktorandské štúdium
Študijný odbor: všeobecné dejiny

2021 - 2023
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Magisterské štúdium
Študijný program: história

2018 - 2021
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Bakalárske štúdium
Študijný program: dejiny umenia - história

2014 - 2018
Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci
4-ročné štúdium

Publikačná činnosť

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=13832&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia