Historický ústav SAV
 
PhDr. Katarína Haberlandová, PhD. English version
PhDr. Katarína Haberlandová, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava 45
Tel.:
+421 02 5930 9225
E-mail:
katarina.haberlandova@savba.sk
WWW:

Pracovná pozícia:
vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

dejiny architektúry 20. storočia s dôrazom na medzivojnové obdobie a priemyselnú architektúru, dejiny a teória ochrany architektúry moderného hnutia a industriálneho dedičstva, kritika súčasnej architektúry

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2001: Mgr. - Univerzita Palackého v Olomouci, odbor dejiny a teória výtvarného umenia
2003: PhDr. - Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity
2017: PhD. - Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity

Ocenenia:

Prémia Literárneho fondu v kategórii vedeckej a odbornej literatúry za dielo - Industriál očami odborníkov/pamätníkov. Teória a metodológia ochrany priemyselného dedičstva v kontexte Bratislavy. Vydavateľstvo STU 2016 (spoluautorka Nina Bartošová)

Publikačná činnosť

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4957&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia