Historický ústav SAV
 
Medzinárodné projekty English version

Antisemitizmus na medzivojnovom Slovensku a v Rakúsku (1918 – 1938)
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Miloslav PhD.
Doba trvania: 1.4.2015 - 31.3.2018

Bibliografia k dejinám krajín stredovýchodnej Európy
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sedliaková Alžbeta
Web stránka projektu: www.uni-marburg.de/herder-institut/
Doba trvania: 1.4.1997 -

Encyklopedie českých právních dějin. 10 sv.
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Londák Miroslav DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016

Medzinárodná bibliografia historických vied
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sedliaková Alžbeta
Doba trvania: 1.1.1998 -

Medzinárodná mediavalistická bibliografia pre štúdium dejín stredoveku 450-1500
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ďurková Mária
Doba trvania: 1.4.1991 -

Modernizačné projekty v strednej a juhovýchodnej Európe: Teória, sociálna realita, medzinárodný kontext.
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof., PhDr. Holec Roman CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Národných hnutia a sprostredkovateľské štruktúry v Európe (NICE)
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vörös Ladislav PhD.
Anotácia: Charakteristika: medzinárodná sieť inštitúcií zaoberajúcich sa výskumom nacionalizmu a regionálnych hnutí. NISE je priekopníckou organizáciou v Európe v oblasti využívania digitálnych technológií v spoločenskovednom výskume (tzv. digital humanities) – členským organizáciám (teda aj HÚ SAV) umožňujú prístup k používaniu softvérových riešení (softvér DIANE) na spracúvanie sériových dát ohľadne nacionalistických hnutí v Európe (či už ide o dáta v súvislosti s osobami, organizáciami alebo štruktúrami).
Web stránka projektu: http://www.nise.eu
Doba trvania: 15.2.2013 -

Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800. Digitálny rámec multilaterálnej spolupráce na európskej intelektuálnej histórii
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kowalská Eva DrSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 27.4.2018

Situovanie materiálu a znalosti v dejinách chémie. Miesta a siete formovania odboru a priemyselnej praxe, 1760-1840
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Konečný Peter
Web stránka projektu: http://www.situatingchemistry.com/members.html
Doba trvania: 1.9.2012 -

Utváranie francúzskych znalostí o strednej Európe
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ferenčuhová Bohumila DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2018

Celkový počet projektov: 10


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia