Historický ústav SAV
 
Mgr. Simona Kováčová English version
Mgr. Simona Kováčová

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: simona.kovacova@savba.sk
WWW:

Pracovná pozícia:
interný doktorand

Vedecké zameranie:

Funkcia a využitie antisemitizmu v represívnych politických režimoch: Slovenský štát (1939 – 1945) a Československý štátny socializmus (1948 – 1953)

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2016, Evanjelické bilingválne gymnázium Juraja Tranovského

2019, Queen Mary University of London, odbor história, BA

2022, Univerzita Karlova, História – všeobecné dejiny, Mgr.

Publikačná činnosť

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=13829&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia