Historický ústav SAV
 
Témy doktorandského štúdia English version

Rok 2024

Doktorandské štúdium 2024 / 2025

UK BA - Študijný odbor historické vedy - Program slovenské dejiny: DOCX | PDF | ZIP

UMB BB - Študijný odbor historické vedy - Program slovenské dejiny: DOCX | PDF | ZIP

UK BA - Študijný odbor historické vedy - Program všeobecné dejiny: DOCX | PDF | ZIP


Rok 2023

Doktorandské štúdium 2023 / 2024

UK BA - Študijný odbor historické vedy - Program slovenské dejiny: DOCX | PDF | ZIP

UMB BB - Študijný odbor historické vedy - Program slovenské dejiny: DOCX | PDF | ZIP

UK BA - Študijný odbor historické vedy - Program všeobecné dejiny: DOCX | PDF | ZIP


Rok 2022

Doktorandské štúdium 2022 / 2023

UK BA - Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny: DOCX | PDF | ZIP

UMB BB - Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny: DOCX | PDF | ZIP

UK BA - Študijný odbor – číslo 2.1.8 – všeobecné dejiny: DOCX | PDF | ZIP


Rok 2021

Doktorandské štúdium 2021 / 2022

UK BA - Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny: DOCX | PDF | ZIP

UMB BB - Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny: DOCX | PDF | ZIP

UK BA - Študijný odbor – číslo 2.1.8 – všeobecné dejiny: DOCX | PDF | ZIP


Rok 2020

Doktorandské štúdium 2020 / 2021

UK BA - Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny: DOCX | PDF | ZIP

UK BA - Študijný odbor – číslo 2.1.8 – všeobecné dejiny: DOCX | PDF | ZIP


Rok 2019

Doktorandské štúdium 2019 / 2020

UK BA - Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny: DOCX | PDF | ZIP

UMB BB - Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny: DOCX | PDF | ZIP

UK BA - Študijný odbor – číslo 2.1.8 – všeobecné dejiny: DOCX | PDF | ZIP


Rok 2018

Doktorandské štúdium 2018 / 2019

UK BA - Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny: DOCX | PDF | ZIP

UMB BB - Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny: DOCX | PDF | ZIP

UK BA - Študijný odbor – číslo 2.1.8 – všeobecné dejiny: DOCX | PDF | ZIP


Rok 2017

Doktorandské štúdium 2017 / 2018

UK BA - Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny: DOCX | PDF | ZIP

UMB BB - Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny: DOCX | PDF | ZIP

UK BA - Študijný odbor – číslo 2.1.8 – všeobecné dejiny: DOCX | PDF | ZIP


Rok 2016

Doktorandské štúdium 2016 / 2017

Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny: DOCX | PDF | ZIP

Študijný odbor – číslo 2.1.8 – všeobecné dejiny: DOCX | PDF | ZIP


Rok 2015

Doktorandské štúdium 2015 / 2016

Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny: DOCX | PDF | ZIP

Študijný odbor – číslo 2.1.8 – všeobecné dejiny: DOCX | PDF | ZIP


Rok 2014

Doktorandské štúdium 2014 / 2015

Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny: DOCX | PDF | ZIP

Študijný odbor – číslo 2.1.8 – všeobecné dejiny: DOCX | PDF | ZIP


Rok 2013

Doktorandské štúdium 2013 / 2014

Témy s FF UK Bratislava: DOCX | PDF | ZIP

Témy FHV UMB Banska Bystrica: DOCX | PDF | ZIP


Rok 2012

Doktorandské štúdium 2012 / 2013

Témy s FF UK Bratislava: DOC | PDF | ZIP

Témy FHV UMB Banska Bystrica: DOC | PDF | ZIP


Rok 2011

Doktorandské štúdium 2011 / 2012

Témy: DOC | PDF | ZIP


Rok 2010

Doktorandské štúdium 2010 / 2011

Témy: DOC | PDF | ZIP


Rok 2009

Doktorandské štúdium 2009 / 2010

Témy: DOC | PDF | ZIP


Rok 2008

Doktorandské štúdium 2008 / 2009

Témy: DOC | PDF | ZIP


Rok 2007

Doktorandské štúdium 2007 / 2008

Témy: DOC | PDF | ZIP


Rok 2006

Doktorandské štúdium 2006 / 2007 externej vzdelávacej inštitúcie.

Témy: RTF | PDF


Interní doktorandi HÚ SAV - Aktuálny zoznam prijatých študentov v rokoch 2012 - 2017


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia